Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
ul. Kaliska 6B
99-400 Łowicz
tel. 46/ 837-39-43
tel/fax. 46/ 837-41-55
mopslowicz@poczta.fm

Dni pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Zgodnie z ustawą, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie;
  • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc społeczna polega w szczególności na:
 • przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,
 • pracy socjalnej,
 • prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
 • rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie naszego miasta działają jednostki:
 1. Środowiskowy Dom Samopomocy
  ul. 3 Maja 11
  99-400 Łowicz tel/fax. 46/ 837-41-11
  Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00
 2. Klub Seniora „Radość”
  ul. 3 Maja 11
  99-400 Łowicz
  tel/fax. 46/ 837-41-11
  Godziny pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00
 3. Punkt Pomocy Mieszkaniowej
  ul. Kaliska 6
  99-400 Łowicz
  tel. 792-792-412
  Godziny otwarcia: całodobowo
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2011-03-02 12:10:36)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2013-01-30 09:25:26)
Liczba odwiedzin: 559
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij