Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja”


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
ul. Podrzeczna 4
99-400 Łowicz
tel/fax. 46/ 830-03-63


Stowarzyszenie czynne jest w poniedziałki od 15.00 do 20.00, od wtorku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00, piątki w godzinach od 16.00 do 20.00.

Celem stowarzyszenia jest:
 • Rozwój i promocja idei wolontariatu.
 • Rozwój i promocja działań zmierzających do budowy silnego demokratycznego społeczeństwa.
Stowarzyszenie rozwija działalność w zakresie:
 • Zwiększania aktywności społecznej obywateli i umożliwianie im podejmowania działań w charakterze wolontariuszy.
 • Zwiększania wiedzy z zakresu wolontariatu, organizowanie i upowszechnianie nowoczesnych nieodpłatnych i dobrowolnych metod działania na rzecz innych.
 • Wspieranie organizacji pozarządowych, instytucji publicznych poprzez oferowanie im pomocy świadczonej przez stowarzyszenie i wolontariuszy.
 • Wspieranie osób i rodzin dotkniętych przemocą i uzależnieniami.
 • Eliminowanie skutków wykluczenia społecznego, w szczególności środowiska bezrobotnych poprzez wdrażanie programów woluntarystycznych i aktywizujących.
 • Rozwijanie działań na rzecz edukacji zdrowotnej, edukacji obywatelskiej młodzieży i dorosłych.
 • Niesienie pomocy ludziom samotnym, chorym, cierpiącym, wymagającym specyficznej pracy wokół siebie.
 • Wspieranie i pomoc osobom niepełnosprawnym, dla których kontakt z wolontariuszami jest jedną z nielicznych możliwości porozmawiania z drugim człowiekiem i wyjście z domu.
 • Pomocy w nauce dzieciom dotkniętym patologią społeczna poprzez niefrasobliwość swoich rodziców oraz dzieciom z rodzin zastępczych, rodzin pełnych i niepełnych.
 • Realizacji polityki prorodzinnej poprzez prowadzenie szkoły rodzenia i poradnictwo medyczne.
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu „Nadzieja” realizuje zadanie pod nazwą: „Punkt Pierwszego Kontaktu”, który jest czynny w poniedziałki i piątki w godzinach od 16.00 do 20.00. Osoby zgłaszające się do punktu maja możliwość nawiązania kontaktu z osobą, która wysłucha i udzieli wyczerpujących informacji, gdzie szukać pomocy i na czym ta pomoc będzie polegała (dla osób uzależnionych jak i dla członków ich rodzin).

Ponadto Stowarzyszenie realizuje zadanie, którego celem jest udzielanie specjalistycznej pomocy, osobom dotkniętym problemem przemocy domowej.

W ramach Punkt Pomocy dla Ofiar Przemocy w Rodzinie dyżurują niżej wymienieni specjaliści:
 • w poniedziałki – dyżuruje prawnik w godzinach od 17.00 do 20.00,
 • we wtorki – dyżuruje pracownik socjalny w godzinach od 16.00 do 19.00,
 • w środy – dyżuruje pedagog w godzinach od 16.00 do 19.00,
 • w czwartki – dyżuruje psycholog w godzinach od 15.00 do 18.00.
W ramach działalności Stowarzyszenia funkcjonuje również świetlica środowiskowa, do której mogą przychodzić dzieci i młodzież. Świetlica czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.00 do 19.00. Cele, działalności świetlicy jest zapewnienie podopiecznym zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Do zadań realizowanych w świetlicy należy:
 • organizowanie pomocy w nauce , tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych,
 • rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień podopiecznych,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami podopiecznych korzystających ze świetlicy.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2011-03-02 12:39:34)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2021-10-12 10:26:20)
Liczba odwiedzin: 644
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij