Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Eryka, Aleksandry
Dzisiaj jest: 18 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Jednostki pomocnicze - osiedla


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
W Łowiczu funkcjonuje 10 osiedli będących statutowymi jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej. Zadaniem powołanych zarządów jest reprezentowanie interesów i w miarę możliwości zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Działalność ta finansowana jest z budżetu miasta. Za jej właściwy przebieg odpowiadają przewodniczący. Ich praca, jak również praca całego zarządu, ma charakter społeczny. Osiedla działają na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
 • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
 • Statutu Miasta Łowicza,
 • Statutu Osiedla.
Szczegółową organizację, zakres działania, kompetencje i tryb pracy organów osiedli określają odrębne Statuty Osiedli uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu.

Do głównych zadań Zarządów osiedli należy m.in.:

 1. podejmowanie uchwał w sprawach istotnych dla Osiedla i jego mieszkańców;
 2. wybieranie i odwoływanie Zarządu Osiedla i Przewodniczącego oraz ustalanie zadań dla Zarządu Osiedla między ogólnymi zebraniami mieszkańców;
 3. dokonywanie ocen działalności Zarządu Osiedla;
 4. wyrażanie opinii w sprawach inwestycji na terenie Osiedla, w szczególności uciążliwych dla środowiska;
 5. opiniowanie projektów uchwał przedstawionych przez Radę Miejską i Burmistrza do konsultacji.

Osiedla realizują swoje zadania poprzez:

 1. organizowanie prac społecznych mieszkańców osiedla;
 2. przeprowadzanie akcji i konkursów mających na celu rozwój i upiększanie osiedla;
 3. organizowanie różnorodnych form życia kulturalnego oraz sportowo-rekreacyjnego na osiedlu;
 4. organizowanie różnorodnych form opieki społecznej i pomocy sąsiedzkiej dla osób w trudnej sytuacji życiowej;
 5. podejmowanie działań mających na celu utrzymywanie porządku, czystości i bezpieczeństwa na osiedlu;
 6. współdziałanie z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz mieszkańców osiedla.


Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-11-19 13:16:58)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2024-05-16 09:07:12)
Liczba odwiedzin: 8376
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij