Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Iwony, Michała
Dzisiaj jest: 23 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Konsultacje programu współpracy z organizacjami na 2011 rok


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Łowicza
z dnia 15 września 2010 r.
o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

W imieniu władz samorządowych Miasta Łowicza działając na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 4 pkt. 2 oraz § 5 Uchwały nr LIX/461/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 215, poz. 1752) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach:

Projektu programu współpracy miasta łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Łowicza.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 15 września 2010 r. do 27 września 2010 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łowiczu – w formie pisemnej wyrażenia opinii i złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii.

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2011 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 27 września 2010 roku na:
adres poczty elektronicznej promocja@um.lowicz.pl, wss@um.lowicz.pl
numer faksu 46 830-91-18 lub 46 830-91-60
adres siedziby Urząd Miejski w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1; 99-400 Łowicz z dopiskiem „Program współpracy – konsultacje”
Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie 27 września 2010 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz
Krzysztof Jan Kaliński


Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:

oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 1 w Wydziale Promocji, Kultury Sportu i Turystyki w pok. nr 6 (parter) oraz w Wydziale Spraw Społecznych na II piętrze pok. nr 19.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2010-09-15 13:22:19)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2010-09-15 13:25:20)
Liczba odwiedzin: 3596
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij