Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Aliny, Anety, Benona
Dzisiaj jest: 16 czerwca 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Jednostki organizacyjne miasta


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Środowiskowy Dom Samopomocy
Adres: Kaliska 6 (parter), 99-400 Łowicz
Nr telefonu: 46 837 41 11
Środowiskowy Dom Samopomocy - jako ośrodek wsparcia dziennego w bieżącej działalności realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej udzielając oparcia społecznego osobom z zaburzeniami psychicznymi mającymi trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalającego na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną.

Założenia ogólne
Środowiskowy Dom Samopomocy jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy Miasta Łowicz od 2012 roku, w celu wykonywania zadań statutowych jako zadania zlecone gminie przez administrację rządową. Dom ma zasięg lokalny, swoim działaniem obejmuje mieszkańców Łowicza, jest placówką dziennego pobytu dla 30 osób. Jest ośrodkiem wsparcia typu ABC:

Typ A) dla osób przewlekle chorych psychicznie, gdzie osoby przejawiają zaburzenia treści myślenia, trudności koncentracji uwagi, lęk i tendencję do izolacji.
Typ B) dla osób upośledzonych umysłowo, gdzie podstawą jest nabywanie i rozwijanie umiejętności wykonywania czynności dnia codziennego, zaradności życiowej oraz podtrzymywanie umiejętności komunikowania się, kształtowanie umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy.
Typ C) dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zaradności i samodzielności życiowej, a także integracji społecznej.

Działalność ukierunkowana jest na zapobieganie izolacji społecznej poprzez stwarzanie warunków sprzyjających integracji, rozwiązywania problemów dnia codziennego, udzielanie wsparcia psychicznego, przełamywanie barier we wzajemnych relacjach.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia codziennie opiekę i wsparcie społeczne, pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych uczestników, ich usamodzielnienie oraz szeroko rozumianą integrację społeczną jako przywrócenie możliwości do pełnienia powszechnie dostępnych w społeczności ról społecznych. Dla każdego uczestnika opracowywany jest plan postepowania wspierająco - aktywizującego na czas wydanej decyzji, który jest dostosowany do potrzeb i możliwości uczestnika. Następnie jest sporządzana ocena uczestnika.

Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim, podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności, osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych do możliwie prowadzenia samodzielnego funkcjonowania w środowisku lokalnym;
 • przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych ról społecznych
 • zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnika zajęć
 • prowadzenie terapii zajęciowej
 • współpraca z rodzinami,
 • współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych a działającymi na terenie miasta Łowicza,
 • poradnictwo socjalne w tym; zaspokojenie potrzeb bytowych, których samodzielnie nie są w stanie przezwyciężyć, wykorzystując swoje możliwości
Celem działalności jest:
 • podtrzymywanie podopiecznych w dobrej kondycji psychofizycznej
 • zapobieganie nawrotom choroby psychicznej
 • umożliwienie osobom po przebytym leczeniu psychiatrycznym funkcjonowania w środowisku lokalnym kształtowanie samodzielności działania
 • usprawnianie do wykonywania czynności dnia codziennego
 • rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności aktywnego życia
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań
 • wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych
 • wsparcie specjalistyczne dla uczestników i ich rodzin
 • działania integracyjne włączające uczestników w nurt życia społeczności lokalnej.
Środowiskowy Dom Samopomocy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16-tej.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2012-01-12 14:11:30)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-03-30 10:41:50)
Liczba odwiedzin: 8239
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij