Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Rejestr zmian


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
2007-09-24 11:13:00
Dodanie informacji (skierowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, fragmentu obszaru urbanistycznego Łowicka Wieś, obszaru pomiędzy rzeką Uchanką, a ulicami Łódzką i Prymasowską, do wyłożenia do publicznego wglądu) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:10:29
Dodanie informacji (przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w przedmiocie przyjęcia od Wojewody Łódzkiego zadań w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Miasta Łowicza ) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:07:48
Dodanie informacji (wskazania kandydata na członka Rady Muzeum) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:06:03
Dodanie informacji (wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łowiczu) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:04:34
Dodanie informacji (wszczęcia procedury o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 1 w Łowiczu) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:02:52
Dodanie informacji (przyjęcia wniosku komisji przetargowej i zatwierdzenia wyboru wykonawcy robót budowlanych \"Budowa i modernizacja dróg w Łowiczu istotnych dla obsługi ruchu regionalnego - etap II\", polegających na budowie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ulicach: Kaliskiej, Dziewiarskiej i Lnianej w Łowiczu) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 11:00:59
Dodanie informacji (przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr VII/67/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego dla nauczycieli wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godzin doraźnych zastępstw, niektórych innych składników wynagrodzenia oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego ) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 10:57:28
Dodanie informacji (powołania zadaniowego zespołu ds. przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu w spółkę prawa handlowego) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 10:56:41
Dodanie informacji (zmian w budżecie miasta Łowicza na 2007 rok) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
2007-09-24 10:55:48
Dodanie informacji (przyjęcia projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego inwestycyjnego, z dopłatą do odsetek WFOŚ i GW, w Banku Ochrony Środowiska, na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją zadania pn. Termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych) na stronie - Zarządzenie
Wprowadził: UM Łowicz
Liczba odwiedzin: 1694896
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij