Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Dzierżawa / użyczenie / nieodpłatne używanie z prawem pobierania pożytków nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza na okres nie dłuższy niż trzy lata, zlokalizowanych na placach, w parkach i skwerach w celu organizacji ogródków gastronomicznych, festynów, biesiad, pikników i innych imprez plenerowych o charakterze kulturalnym, oświatowym, rozrywkowym, promocyjnym, rekreacyjnym, sportowym i tym podobnym
Kategoria:Gospodarka nieruchomościami
Rodzaj:Gospodarka gruntami
Termin załatwienia:Po upływie 30 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę / użyczenie / nieodpłatne używanie z prawem pobierania pożytków
Sposób załatwienia:
 • rozpatrzenie wniosku,
 • wizja lokalna w terenie,
 • odmowa oddania w dzierżawę/użyczenie/nieodpłatne używanie z prawem pobierania pożytków lub zamiar oddania w dzierżawę/użyczenie/nieodpłatne używanie z prawem pobierania pożytków konkretnej nieruchomości gruntowej lub jej części określony każdorazowo w drodze zarządzenia Burmistrza Miasta Łowicza w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę/ użyczenie/nieodpłatne używanie z prawem pobierania pożytków nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza, sporządzenia jednocześnie i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę/użyczenie/nieodpłatne używanie z prawem pobierania pożytków w trybie i na zasadach art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • w okresie 30 dni licząc od pierwszego dnia wywieszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, o którym mowa wyżej (trzeci akapit), każda zainteresowana osoba fizyczna lub prawna może zgłaszać w piśmie kierowanym do Burmistrza Miasta Łowicza swój akces, wyrażający chęć wydzierżawienia konkretnej nieruchomości gruntowej znajdującej się w wykazie i na warunkach określonych w tym wykazie,
 • w przypadku zgłoszenia akcesu przez tylko jedną osobę fizyczną lub prawną w terminie, o którym mowa wyżej (czwarty akapit), Burmistrz Miasta Łowicza wydzierżawi przedmiotową nieruchomość gruntową ustalając czynsz dzierżawny, w wysokości nie niższej od czynszu dzierżawnego określonego w wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, o którym mowa wyżej (trzeci akapit),
 • w przypadku zgłoszenia akcesu wyrażającego chęć wydzierżawienia nieruchomości gruntowej znajdującej się w wykazie przez dwie lub więcej osoby fizyczne lub prawne w terminie, o którym mowa wyżej (czwarty akapit), Burmistrz Miasta Łowicza niezwłocznie ogłosi ustny przetarg nieograniczony (licytację) na dzierżawę tej nieruchomości gruntowej,
 • zawarcie stosownej umowy dzierżawy/użyczenia/o nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z nich pożytków
Opłaty:Dokonanie czynności urzędowej na wniosek nie podlega opłacie skarbowej
Czynsz dzierżawny – ustalony przez Burmistrza Miasta Łowicza, w wysokości nie niższej od czynszu dzierżawnego określonego w wykazie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Komunalnych
Miejsce złożenia dokumentów:Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, budynek "A" – Ratusz, I piętro, pok. Nr 7
Dodatkowe informacje dotyczące warunków i zasad oddawania w dzierżawę/użyczenie/nieodpłatne używanie z prawem pobierania pożytków nieruchomości gruntowych można uzyskać z Wydziale Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, budynek "C", pokój Nr 46, tel. 046 830 91 43
Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający następujące dane:

 • położenie nieruchomości gruntowej,
 • nr ewidencyjny działki,
 • proponowana powierzchnia w m2 (... x ... m)
 • opis przeznaczenia,
 • proponowany czynsz dzierżawny,
 • proponowany okres dzierżawy/użyczenia/nieodpłatnego używania z prawem pobierania pożytków

Załączniki:

 • projekt lokalizacji przedstawiony na mapie zasadniczej,
 • projekt zagospodarowania terenu proponowanego do oddania w dzierżawę / użyczenie / nieodpłatne używanie z prawem pobierania pożytków

Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-12-03 11:51:17)
Liczba odwiedzin: 4536
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij