Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Dzierżawa nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Łowicza z wyłączeniem nieruchomości znajdujących się w pasie drogowym oraz terenów zielonych i placów
Kategoria:Gospodarka nieruchomościami
Termin załatwienia:do 3 miesięcy od daty otrzymania wniosku przez organ właściwy do jego rozpatrzenia. Sprawa rozstrzygana jest w trybie cywilnoprawnym i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania
Tryb odwoławczy:brak
Opłaty:Opłata skarbowa:
  • za dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł.
Wpłaty należy dokonać:
w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, budynek A
lub
na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łowiczu: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
Miejsce złożenia dokumentów:
  • Przez złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, budynek A - Ratusz, I piętro, pok. nr 7;
  • Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Łowiczu, Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.
Dodatkowe informacje:Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
pl. Stary Rynek 1, budynek B, I piętro, pok. 31
tel. 46 830 91 57 Sposób odbioru dokumentów:
Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika - Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, budynek B, pok. nr 31 lub przesyłane są do wnioskodawcy pod wskazany adres.
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o dzierżawę nieruchomości (dane ewidencyjne wnioskowanej nieruchomości można ustalić w Wydziale Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa - pok. nr 31).
  • W przypadku dzierżawy części nieruchomości, odręczny szkic wnioskowanej nieruchomości.
  • W przypadku podmiotów gospodarczych, kopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia podmiotu gospodarczego (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wpis do rejestru sądowego lub inne) lub Oświadczenie o formie prawnej istnienia podmiotu gospodarczego.
  • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej (jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika).
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2016-05-11 13:28:36)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-05-11 13:29:03)
Liczba odwiedzin: 3489
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij