Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Młodzieżowa Rada Miejska


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Młodzieżowa Rada Miejska w Łowiczu

Podstawa prawna
Młodzieżowa Rada Miejska w Łowiczu funkcjonuje na podstawie art. 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz Uchwały nr XII/82/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu.

Zakres działania
Powołana Młodzieżowa Rada Miejska Łowicza jest reprezentacją młodzieży uczącej się w Łowiczu ze szkół ponadgimnazjalnych. Działalność w MRM opiera się społecznej pracy jej członków. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza w głosowaniu tajnym. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie prac rady, prowadzenie obrad oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz. Obrady sesji są jawne i każdy z mieszkańców może je obserwować.

Cele rady

Celem działań Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu jest:
 1. działanie konsultacyjne w stosunku do Rady Miejskiej;
 2. reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i rządowych, a także organizacji pozarządowych;
 3. upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży;
 4. zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży;
 5. umożliwienie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym Miasta Łowicza;
 6. integracja i współpraca środowisk młodzieżowych na terenie Miasta Łowicza;
 7. promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.
Zadania Młodzieżowej Rady Miejskiej
 1. uchwalanie regulaminu Młodzieżowej Rady;
 2. uchwalenie kadencyjnego programu działania Młodzieżowej Rady;
 3. wybór oraz odwoływanie przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza Młodzieżowej Rady;
 4. przyjmowanie sprawozdań z działalności Prezydium;
 5. podejmowanie uchwał w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Młodzieżowej Rady;
 6. podejmowanie uchwał w innych sprawach należących do kompetencji Młodzieżowej Rady;
 7. proponowanie zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łowiczu.
Członkostwo
Członkiem Młodzieżowej Rady Miejskiej Łowicza może zostać każdy uczeń, który uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej na terenie Miasta Łowicza. Szczegółowe zasady wyboru członków do Młodzieżowej Rady Miejskiej określają przepisy wyborcze w Statucie. Wybory zarządzone są przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu i przeprowadzane bezpośrednio w szkołach, poprzedzone kampanią wyborczą. Rada liczy 21 radnych. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa od października do czerwca danego roku szkolnego.Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej III Kadencji (2018-2019):
 1. Przewodniczący: Szymon Szaleniec
 2. Wiceprzewodniczący: Jan Dałek
 3. Wiceprzewodniczący: Bruno Wawrzyniecki
 4. Sekretarz: Oskar Kosenda
 5. Radna: Weronika Bogus
 6. Radna: Magdalena Dylik
 7. Radny: Marcel Filipiak
 8. Radna: Magdalena Galińska
 9. Radny: Jakub Gałaj
 10. Radna: Agata Kołaczek
 11. Radna: Karolina Kołucka
 12. Radna: Klaudia Korejwo
 13. Radny: Szymon Kucharski
 14. Radny: Przemysław Matuszewski
 15. Radny: Jakub Nowak
 16. Radna: Natalia Siewierska
 17. Radny: Kacper Sitkiewicz
 18. Radna: Mariola Sobczak
 19. Radna: Zuzanna Strzyżewska
 20. Radny: Maciej Urbański
 21. Radna: Weronika Wężowska
Siedziba
Miejscem urzędowania władz Młodzieżowej Rady Miejskiej jest siedziba Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Sesje Młodzieżowej Rady Miejskiej odbywają się w Sali Radzieckiej Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Obsługę kancelaryjno - organizacyjną zapewnia Biuro ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych. Opiekę merytoryczną nad Radą sprawują: radny Rady Miejskiej w Łowiczu Pan Krystian Cipiński, ze strony Rady Miejskiej w Łowiczu oraz Pan Michał Zalewski ze strony Burmistrza Miasta Łowicza i Urzędu Miejskiego.

Młodzieżowa Rada Miejska w Łowiczu
Pl. Stary Rynek 1
99-400 Łowicz
e-mail: kultura@um.lowicz.pl

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2018-11-16 10:19:58)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2018-12-11 10:28:00)
Liczba odwiedzin: 42
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij