Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Nadanie i zmiana numeru PESEL
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:PESEL
Termin załatwienia:Niezwłocznie , w przypadku występowania po numer PESEL z urzędu W przypadku, gdy zachodzi konieczność wysłania wniosku do MSW zwyczajowo około 7 dni
Tryb odwoławczy:Nie przysługuje
Opłaty:Brak opłat
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:Numer PESEL nadawany/zmieniany jest z urzędu lub na wniosek zainteresowanych osób. Numer PESEL nadaje/zmienia Minister do Spraw Informatyzacji. Nadanie numeru PESEL jest czynnością materialno-techniczną.
Nadanie numeru PESEL z urzędu następuje:
  • przy sporządzaniu „aktu urodzenia” dziecka, w stosunku do urodzonych na terytorium Polski dzieci obywateli polskich i cudzoziemców zamieszkujących na terenie RP, o numer występuje kierownik urzędu stanu cywilnego,
  • przy ubieganiu się o polski dokument tożsamości dla osób zamieszkujących poza granicami RP, o numer występuje organ wydający polski dokument tożsamości (dowód lub paszport),
  • przy ubieganiu się o dowód osobisty dla obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP, o numer występuje organ gminy wydający dowód osobisty,
  • przy zameldowaniu stałym i czasowym obywateli polskich, o numer występuje organ gminy właściwy do zameldowania,
  • przy zameldowaniu stałym i czasowym cudzoziemców, o numer występuje organ gminy właściwy do zameldowania,
  • gdy nie można ustalić właściwości miejscowej sprawę załatwia organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy.
Nadanie numeru PESEL na wniosek
Pozostałe osoby, w przypadku konieczności posiadania numeru PESEL, składają wniosek o nadanie numeru PESEL do Wydziału Spraw Obywatelskich. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej warunkującej posiadanie numeru oraz udokumentowane dane urodzenia, stanu cywilnego, obywatelstwa i dokumentu tożsamości. W praktyce chodzi akta stanu cywilnego, dokument tożsamości lub inny dokument podróży cudzoziemca. Wniosek wypełnia się komputerowo (maszynowo) lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Po nadaniu numeru PESEL organ powiadamia osobę o nadaniu lub zmianie tego numeru.
Zmiana numeru następuje w wyniku sprostowania daty urodzenia, zmiany płci, nadania numeru na skutek omyłki organu administracji lub wprowadzenia w błąd, co do tożsamości osoby.
Wymagane dokumenty:Dokumenty wymagane są jedynie w przypadku, gdy nadanie numeru PESEL następuje na wniosek zainteresowanej osoby.
  • Wniosek o nadanie numeru PESEL (do pobrania w wydziale)
  • Dowód osobisty lub paszport lub inny ważny dokument podróży cudzoziemca
  • Odpis aktu urodzenia lub małżeństwa
Podstawa prawna:Art. 7, art. 8 , art.15-23 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 roku, poz. 657 z późn. zm.) oraz rozporządzenie MSW z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1984 z późn. zm.).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2015-03-24 12:47:20)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2018-05-24 10:25:38)
Liczba odwiedzin: 5928
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij