Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Głosowanie przez pełnomocnika
Termin załatwienia:niezwłocznie
Tryb odwoławczy:nie przysługuje
Opłaty:nie pobiera się
Miejsce złożenia dokumentów:Wniosek możesz złożyć:
 1. osobiście w Urzędzie Gminy, w której jesteś ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania.
 2. przez internet na stronie www.gov.pl
Składamy wniosek osobiście:
 1. pobierz i wypełnij wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania,
 2. wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy, w której jesteś ujęty w obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały lub adresu stałego zamieszkania,
 3. urzędnik skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia terminu sporządzenia aktu pełnomocnictwa,
 4. akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony w miejscu Twojego zamieszkania.
Składamy wniosek przez internet:
 1. wejdź na stronę www.gov.pl
 2. kliknij przycisk złóż wniosek,
 3. system przeniesie Cię na stronę profilu zaufanego, należy zalogować się na swoje konto
 4. postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami,
 5. sprawdź i podpisz zgłoszenie, potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
 6. Urzędnik skontaktuje się z Tobą, aby ustalić termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa.
 7. Akt pełnomocnictwa zostanie sporządzony:
  - w miejscu Twojego zamieszkania,
  - poza miejscem Twojego zamieszkania, jeśli zwrócisz się o to we wniosku.
Dodatkowe informacje:Możesz wziąć udział w wyborach samorządowych głosując przez pełnomocnika, jeśli masz prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) i:
 • skończysz 60 lat najpóźniej w dniu głosowania (9 czerwca 2024 r.) lub
 • masz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
Masz prawo do głosowania w wyborach, jeśli:
 • nie ubezwłasnowolniono Cię,
 • Trybunał Stanu nie orzekł, że pozbawia Cię praw wyborczych,
 • nie pozbawiono Cię praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.
[!] Wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania można składać tylko do 31 maja 2024 r.
Wymagane dokumenty:
 1. Wypełniony i podpisany wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Wypełniona i podpisana zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 3. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności (nie dotyczy jeśli najpóźniej w dniu głosowania kończysz 60 lat).
 4. Do wglądu dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość, np. dowód osobisty, paszport
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 • Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.
Treść:
 1. Jeśli nie możesz lub nie umiesz złożyć podpisu, wniosek podpisuje osoba, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.
 2. Masz prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Aby cofnąć pełnomocnictwo do głosowania musisz, najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów:
  • złożyć oświadczenie Burmistrzowi Miasta lub
  • doręczyć takie oświadczenie właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
 3. Pełnomocnikiem może być osoba, która ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze).
 4. Pełnomocnikiem nie może zostać:
  • osoba, która wchodzi w skład obwodowej komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,
  • mąż zaufania,
  • kandydat w danych wyborach.
 5. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby.
 6. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeśli co najmniej jedną z nich jest:
  • wstępny (np. ojciec, matka, dziadek, babcia), 
  • zstępny (np. syn, córka, wnuk, wnuczka), 
  • małżonek, 
  • rodzeństwo,
  • osoba, która pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
 7. Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:
  • śmierci osoby, która udzieliła pełnomocnictwa do głosowania lub utraty przez nią prawa wybierania,
  • śmierci pełnomocnika lub utraty przez niego prawa wybierania,
  • gdy okaże się, że pełnomocnikiem jest osoba wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa, mąż zaufania lub kandydat w wyborach,
  • osoba, która udzieliła pełnomocnictwa do głosowania, zagłosowała w wyborach zanim zrobił to pełnomocnik.
 8. Jeśli zgłosisz zamiar głosowania korespondencyjnego, to nie możesz udzielić pełnomocnictwa do głosowania
 9. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika nie jest możliwe w przypadku głosowania w obwodach odrębnych (np. szpital, DPS, areszt śledczy).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2024-02-21 10:41:12)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2024-05-08 14:46:07)
Liczba odwiedzin: 50
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij