Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Przypadkowe znalezienie przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
Kategoria:Upowszechnianie kultury
Rodzaj:Zabytki archeologiczne
Termin załatwienia:3 dni od dnia zawiadomienia Burmistrza Miasta Łowicza o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
Sposób załatwienia:
  • zabezpieczenie, przy użyciu dostępnych środków, tego przedmiotu i oznakowanie miejsca jego znalezienia,
  • niezwłoczne przekazanie, nie dłużej niż w terminie 3 dni Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przyjętego zawiadomienia o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
Tryb odwoławczy:Brak
Opłaty:Dokonanie czynności urzędowej na wniosek nie podlega opłacie skarbowej
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Komunalnych
Miejsce złożenia dokumentów:Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, budynek „A” – Ratusz, I piętro, pok. Nr 7
W sprawach indywidualnych informacje udzielane są w Wydziale Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego, Stary Rynek 1, budynek „C”, pokój Nr 46 lub tel. 0-46 830-91-43
Wymagane dokumenty:Pismo zawiadamiające o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-12-03 16:34:27)
Liczba odwiedzin: 3831
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij