Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Reklamacja na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Centralny Rejestr Wyborców
Termin załatwienia:Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie
Sposób załatwienia:Wydanie decyzji administracyjnej
Tryb odwoławczy:Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji, lub powodującą skreślenie z obwodu głosowania, wyborca wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona z CRW może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę do Sądu Rejonowego w Łowiczu. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza
Opłaty:Nie podlega opłacie
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:Wyborca może wnieść reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców do właściwego miejscowo wójta, reklamacja dotyczy w szczególności:
  • pominięcia wyborcy w CRW,
  • jeżeli nie ujęto wyborcy w żadnym obwodzie głosowania,
  • wyborca został nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania.
Reklamację wnosi się ustnie do protokołu lub w piśmie utrwalonym w postaci: papierowej (opatrzonym własnoręcznym podpisem w Urzędzie Miasta), elektronicznej (opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym poprzez stronę www.gov.pl)
Wymagane dokumenty:
  1. reklamacja wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu
  2. dowód osobisty do wglądu lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks wyborczy
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2024-02-22 13:19:44)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2024-03-01 10:16:59)
Liczba odwiedzin: 46
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij