Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Rozgraniczanie nieruchomości
Kategoria:Geodezja i kartografia
Rodzaj:Geodezja - gospodarka gruntami
Termin załatwienia:Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
Tryb odwoławczy:
  • Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
  • Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy sądowi.
Opłaty:Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 PLN.
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rolnictwa
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.
  • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
  • Dodatkowe dokumenty (nieobowiązkowo): mapa ewidencyjna, wypisy z rejestru gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2015.520 z późn.zm.).
  • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz. 453).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.23 ).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2015 poz.783. z pózn. zm.).
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U z 2014r., poz.121).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2016-05-13 09:02:09)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-05-13 14:11:31)
Liczba odwiedzin: 3870
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij