Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Ślub cywilny
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Małżeństwo
Termin załatwienia:Podczas składania dokumentów ustalany jest termin ślubu.
Tryb odwoławczy:Jeżeli kierownik USC odmawia przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński powiadamia na piśmie osoby zainteresowane o przyczynie odmowy, osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisma mogą wystąpić z wnioskiem do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na siedzibę USC o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę czynności.
Opłaty:Opłata skarbowa w wysokości 84zł za sporządzenie aktu. Wnieść ją należy w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu (Stary Rynek 1) lub na konto Urzędu Miejskiego w Łowiczu 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380.
Jednostka odpowiedzialna:Urząd Stanu Cywilnego
Dodatkowe informacje:Przy składaniu dokumentów nupturienci podpisują sporządzone zapewnienie o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w którym ma odbyć się ślub. Termin ślubu można ustalić pół roku przed nim, ale nie krócej niż miesiąc przed planowanym terminem.
Wymagane dokumenty:
  • dowody osobiste lub paszporty (do wglądu);
  • jeśli posiadacie Państwo odpisy aktów urodzeń prosimy o ich zabranie co znacznie przyspieszy załatwienie sprawy.
Cudzoziemiec:
  • dokument tożsamości;
  • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula;
  • zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem państwa, którego jest obywatelem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula (jeśli w zaświadczeniu nie wpisano stanu cywilnego osoby, której ono dotyczy należy złożyć odpis stanu cywilnego, który potwierdzi stan cywilny wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula);
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dn. 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. 2014 r. poz. 1741 ze zmianami)
  • Ustawa z dn. 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2012r. poz. 788 ze zmianami)
  • Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014 r. poz. 1628 ze zmianami)
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 15:44:46)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2018-05-24 10:16:08)
Liczba odwiedzin: 7310
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij