Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Sprawdzanie danych zawartych w rejestrze PESEL
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Dane osobowe
Termin załatwienia:Niezwłocznie (do 4 dni roboczych)
W przypadku wszczęcia postępowania wyjaśniającego 30 lub 60 dni.
Tryb odwoławczy:Nie przysługuje
Opłaty:Brak opłat
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:Sprawdzenia danych dokonuje się na wniosek osoby, której dane dotyczą lub z urzędu. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych wniosek o sprawdzenie danych składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny. Wniosek składa się na piśmie lub formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy na zasadach określonych w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (formularze elektroniczne będą dostępne w terminie późniejszym, po opracowaniu przez Ministra do Spraw Informatyzacji). O sposobie załatwienia sprawy powiadamia się osobę, której dane były sprawdzane . W przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności danych w rejestrze PESEL przez organ gminy, wszczyna się postępowanie wyjaśniające. Usuwanie niezgodności danych w rejestrach mieszkańców następuje poprzez przekazanie zaktualizowanych danych z rejestru PESEL do rejestru mieszkańców. Zainteresowana osoba otrzymuje zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy.
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o sprawdzenie danych (forma dowolna)
  • Dowód osobisty lub paszport
Podstawa prawna:art. 10, art.11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 722) oraz rozporządzenie MSW z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (t. j. Dz. U.z 2015 roku, poz.1290 ).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2015-03-24 12:42:10)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2018-05-24 10:10:37)
Liczba odwiedzin: 4534
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij