Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (przeniesienie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego)
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Akta stanu cywilnego
Termin załatwienia:Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.
Wniosek składa do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego osoba, której akt dotyczy lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego (wydany przez właściwy organ).
Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem pełnomocnika wymagane jest pełnomocnictwo do dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.
Tryb odwoławczy:Od decyzji odmownej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łowiczu.
Opłaty:
  • Opłata skarbowa 50zł za wydany odpis zupełny aktu stanu cywilnego po transkrypcji.
  • Pełnomocnictwo: 17zł
Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu (Stary Rynek 1) lub na konto Urzędu Miejskiego w Łowiczu 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Jednostka odpowiedzialna:Urząd Stanu Cywilnego
Dodatkowe informacje:Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego zawiera błąd lub nie zawiera wszystkich danych przewidzianych przez prawo polskie podlega sprostowaniu i uzupełnieniu o brakujące dane.
Wymagane dokumenty:
  • dowód lub paszport (do wglądu);
  • wniosek o dokonanie transkrypcji;
  • odpis zagranicznego dokumentu stanu cywilnego wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula;
  • pełnomocnictwo szczegółowe upoważniające do dokonania transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (może być udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, małżonkowi, przedstawicielowi ustawowemu.) Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dn. 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. 2014 r. poz. 1741 ze zmianami);
  • Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014 poz. 1628 ze zmianami).
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 10:41:24)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2018-05-24 10:08:46)
Liczba odwiedzin: 3971
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij