Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Udostępnianie danych osobowych związanych z dowodami osobistymi
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Dowód osobisty
Termin załatwienia:30 dni od złożenia wniosku wraz z dowodem wpłaty
Tryb odwoławczy:Od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, które składa się w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza
Opłaty:31 zł za dokumentację związaną z jednym dowodem osobistym
Miejsce złożenia dokumentów:Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Łowiczu Stary Rynek 1, pok.25 w godzinach:
poniedziałek, wtorek, czwartek 8.00 – 15.00
środa 8.00 – 16.00
piątek 8.00 – 14.00
tel. 46 830 91 26; 46 830 91 70
Dodatkowe informacje:1. Opłatę za udostępnienie danych uiszcza się gotówką w opłatomacie Urzędu Miejskiego w godzinach urzędowania, Budynek A , lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Łowiczu
76 2030 0045 1110 0000 0236 7380 BNP PARIBAS S.A.
2. Dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot
a) - nieodpłatnie:
1 - organy prokuratury,
2 - organy Policji,
3 - Komendant Główny Straży Granicznej;
3a - Komendant Straży Marszałkowskiej,
3b - Komendant Służby Ochrony Państwa,
3c - Inspektor Nadzoru Wewnętrznego,
4 - Szef Służby Wywiadu Wojskowego,
5 - Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
6 - organy Krajowej Administracji Skarbowej,
7 - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej,
8 - Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
9 - Szef Agencji Wywiadu,
10 - Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
11 - Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
12 - Minister właściwy do spraw finansów publicznych,
13a - Minister Sprawiedliwości,
13b - Sądy
14 - Organy informacji finansowej,
15 - Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnicy gminni (miejscy).
- inne podmioty jeżeli wykażą interes prawny,
b) - podmiotom nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych dokumentację związaną z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.
Wymagane dokumenty:
  1. wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym *,
  2. dowód wpłaty za udostępnienie danych,
  3. dowód osobisty (do wglądu).
Podstawa prawna:
  1. ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r., poz. 671, z późn.zm.)
  2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 319)
  3. rozporządzenie MSWiA z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1604)
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2015-03-04 15:22:41)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2024-01-09 08:59:02)
Liczba odwiedzin: 4573
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij