Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Dane osobowe
Termin załatwienia:do 30 dni
Tryb odwoławczy:od decyzji o odmowie udostępnienia danych osobowych przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Łowicza.
Opłaty:opłatę za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, ustala się w wysokości 31 zł w przypadku udostępnienia danych na wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wpłata na konto.
Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców następuje nieodpłatnie dla podmiotów wymienionych w art. 46 ust. 1 Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 roku, poz.1382 z późn. zm.).
Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Obywatelskich
Dodatkowe informacje:Numer konta, na które należy dokonywać wpłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL. Bank Gospodarki Żywnościowej SA nr 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
  • dowód wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Łowiczu
*wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania przepisu prawa materialnego, z którego wynika uprawnienie do pozyskania żądanych danych, w uzasadnieniu potrzeby uzyskania danych należy wskazać cel pozyskania danych lub wskazać wiarygodną potrzebę posiadania danych, lub załączyć dokument, z którego wynika obowiązek wskazania danych osobowych (np. wezwanie sądowe, postanowienia, decyzje innych organów). Ponadto należy wskazać, znane wnioskodawcy, dane osoby np. nazwisko i imię, miejsce urodzenia, wiek lub inne informacje umożliwiające wyodrębnienie danych osoby z rejestru mieszkańców.
Podstawa prawna:
  • Art. 46 i art. 53 Ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności ( DZ.U. z 2018 roku, poz.1382 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2523),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL ( t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 2482)
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 10:42:45)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-02-06 12:05:20)
Liczba odwiedzin: 4808
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij