Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Wprowadzenie w pas drogowy urządzeń i obiektów nie związanych z funkcjonowaniem dróg
Kategoria:Komunikacja, drogownictwo, transport
Rodzaj:Drogi, ulice
Termin załatwienia:Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku oraz wymaganych załączników.
Sposób załatwienia:
 • rozpatrzenie wniosku,
 • wizja lokalna w terenie,
 • wydanie stosownej decyzji administracyjnej.
Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, ul. Trzcińska 18, 96-100 Skierniewice, za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od doręczenia dokumentu.

Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł i 0,50 zł za każdy załącznik.

Opłaty:

Skarbowe:

 • podanie 5 zł
 • załączniki po 0,50 zł
 • wydanie decyzji 76 zł za wyjątkiem decyzji dotyczących budownictwa mieszkaniowego

Administracyjne:

 • Za umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi:
  16 zł/ m^(2)

Jednostka odpowiedzialna:Wydział Spraw Komunalnych
Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Stary Rynek 1, budynek A Ratusz, I piętro, pok. Nr 7

W sprawach indywidualnych informacje udzielane są w Wydziale Spraw Komunalnych i Reagowania Kryzysowego, Stary Rynek 1, budynek C, parter, pok. Nr 43 lub tel. 830-91-47, 830-91-54 .

W przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia, Burmistrz Miasta Łowicza orzeka o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego i pobiera opłaty karne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Załączniki:
  • projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego wprowadzenia urządzeń, zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem którym jest Starosta Powiatu Łowickiego,
  • plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajęcia oraz harmonogram robót umożliwiający ich wykonanie w określonym terminie.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 ze zm.)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 1986 r. Nr 6, poz. 33, ze zm.)

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2007-10-21 09:12:23)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2007-10-21 09:14:58)
Liczba odwiedzin: 3946
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij