Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Sprawy w Urzędzie


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sprawa:Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
Kategoria:Sprawy obywatelskie
Rodzaj:Akta stanu cywilnego
Termin załatwienia:
 • Odpis z ksiąg przechowywanych w tutejszym USC następuje nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
 • Odpis z ksiąg przechowywanych w innym USC następuje w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.
Opłaty:
 • Odpis skrócony: 22zł
 • Odpis wielojęzyczny (skrócony): 22zł
 • Odpis zupełny: 33zł
 • Pełnomocnictwo: 17zł (nie podlega opłacie jeśli zostało udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu)
Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu (Stary Rynek 1) lub na konto Urzędu Miejskiego w Łowiczu 76 2030 0045 1110 0000 0236 7380
Jednostka odpowiedzialna:Urząd Stanu Cywilnego
Wymagane dokumenty:
 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, który składa się w wybranym Urzędzie Stanu Cywilnego bez względu na miejsce sporządzenia i przechowywania aktu.
Do otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego uprawnieni są:
 • osoba, której akt dotyczy;
 • wstępni;
 • zstępni;
 • rodzeństwo;
 • małżonek;
 • przedstawiciel ustawowy;
 • opiekun;
 • sąd;
 • prokurator;
 • osoby, które wykażą interes prawny;
 • organy administracji publicznej jeżeli jest to konieczne do realizacji ich zadań ustawowych;
 • organizacje społeczne jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny.
Tożsamość osoby składającej wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego stwierdzana jest na podstawie dowodu osobistego lub paszportu.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dn. 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz.U. 2014 r. poz. 1741 ze zmianami)
 • Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2014 r. poz. 1628 ze zmianami)
 • Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 r. poz. 267 ze zmianami)
 • Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu dn. 8 września 1976 r. dot. Wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz.U. 2004 r. nr 166 poz. 1735)
 • Ustawa z dn. 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. 2013 r. poz. 262 ze zmianami)
Załączniki:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2016-03-30 15:51:08)
Informację zmodyfikował(a): Jacek Foks (2018-05-24 10:09:29)
Liczba odwiedzin: 5792
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij