Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Bogusława, Katarzyny
Dzisiaj jest: 22 marca 2023

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Wydarzenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Zdjęcie nr 1 do aktualności
24 styczeń 2023
Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2023- 2033 i budżetu na 2023 rok, będzie jednym z tematów LXX Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Spotkanie burmistrza i radnych miejskich odbędzie się, 30 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w Ratuszu Miejskim.


Transmisja na żywo:
https://portal.posiedzenia.pl/lowicz?

Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad LXX Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX Sesji Rady Miejskiej.
 4. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2023- 2033 i uchwalenie budżetu na 2023 rok:
  1. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2023-2033 i projektu budżetu na 2023 rok,
  2. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej dotycząca możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Miasta Łowicza w 2023 roku,
  3. opinie poszczególnych komisji Rady Miejskiej w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2023-2033 i projektu budżetu na 2023 rok,
  4. dyskusja i wnioski do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2023-2033 i projektu budżetu na 2023 rok z autopoprawkami,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łowicz na lata 2023-2033,
  6. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wraz z autopoprawkami.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Łowicza, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Miasta Łowicza na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Łowicza w związku z niewykonywaniem przez niego czynności nakazanych prawem, polegających na zapewnieniu dostępu do danych przestrzennych dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego w Łowiczu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia niepieniężne w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Osłonowego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w Gminie Miasto Łowicz na rok 2023””.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Łowicza na lata 2023-2027.
 13. Interpelacje i zapytania.
 14. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie między Sesjami.
 15. Sprawy różne - dyskusja.
 16. Przyjęcie planów pracy komisji i Rady Miejskiej na 2023 rok.
 17. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 18. Zakończenie obrad LXX Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2023-01-24 14:37:06)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-01-30 10:34:47)
Liczba odwiedzin: 115
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij