Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Eustachego, Faustyny, Renaty
Dzisiaj jest: 20 września 2021

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Burmistrz Miasta Łowicza informuje, iż Miasto Łowicz otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej” nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0027/18-00, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Cel bezpośredni:
Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łowicza

Cele szczegółowe:
Poprawa efektywności energetycznej mieszkalnictwa prywatnego na terenie miasta Łowicza poprzez zastosowanie i wykorzystanie odnawialnych zasobów energetycznych do produkcji energii; poprawa stanu środowiska poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery, gleby i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów na terenie miasta Łowicza; zmniejszenie zapotrzebowania na energię pochodzącą ze źródeł konwencjonalnych nieodnawialnych w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Łowicza; wzrost efektywności kosztowej budynków mieszkalnych na terenie miasta Łowicza w powiązaniu ze wzrostem ich efektywności ekologicznej przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych nakładów finansowych na ich utrzymanie; ograniczenie strat ciepła prowadzące do zmniejszenia poziomu kosztów eksploatacyjnych poprzez modernizację prywatnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Łowicza – instalacje czystych źródeł energii (OZE); ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych na terenie miasta Łowicza; budowanie trwałych powiązań między mieszkańcami i społecznościami a administracją samorządową w sektorze budownictwa mieszkalnego ekologicznego opartego na wykorzystaniu nowych technologiach energii odnawialnej.

W ramach realizacji zadania planowana jest budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Łowicza. Projekt zakłada zaprojektowanie i wykonanie przez wyłonionego w przetargu wykonawcę, instalacji solarnych z kolektorami płaskimi wspomagającymi podgrzewanie centralnej wody użytkowej wraz z systemami magazynowanie energii w 62 lokalizacjach (prywatnych budynkach mieszkalnych) dla 254 użytkowników.

Efekty:
  • spadek ilości substancji niebezpiecznych w powietrzu – na skutek realizacji projektu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię wytworzoną przy użyciu konwencjonalnych źródeł energii, w tym paliw kopalnych, dzięki czemu redukcji ulegnie poziom emisji substancji szkodliwych;
  • spadek zachorowalności – na skutek wykorzystywania odnawialnych źródeł energii zmniejszy się zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego, dzięki czemu mieszkańcy będą oddychać czystszym powietrzem; zmniejszy się również zanieczyszczenie upraw w regionie; zanieczyszczone powietrze powoduje szereg chorób, należą do nich, m.in.: zapalenie płuc, alergie;
  • spadek kosztów utrzymania gospodarstw domowych – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla produkcji energii cieplnej przyczyni się do zmniejszenia kosztów utrzymania budynków – zmniejszą się rachunki za wykorzystywaną energię cieplną;
  • wzrost świadomości o odnawialnych źródłach energii – bezpośredni udział w projekcie mieszkańców Miasta będzie oznaczać zwiększenie ich świadomości w zakresie odnawialnych źródeł energii, możliwości ich wykorzystania oraz wynikających z tego korzyści;
  • ochrona środowiska naturalnego – bezpośrednim oddziaływaniem projektu będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w wyniku zmniejszenia ilości zużywanych paliw konwencjonalnych. Dzięki realizowanemu projektowi zmniejszy się ilość substancji niebezpiecznych emitowanych do powietrza przez źródła niskiej emisji. Będzie miało to pośredni wpływ na rolnictwo i jego efektywność. Jakość powietrza ma wpływ na roślinność a tym samym gospodarkę rolną. Brudne powietrze działa destrukcyjnie na owady (głównie pszczoły). Owady są niezwykle ważnym elementem ekosystemu. Zapylają uprawy. Pogorszenie się jakości powietrza wpływa więc pośrednio na jakość i ilość plonów. Projekt ma również bezpośredni, pozytywny wpływ na obszary cenne pod względem przyrodniczym. Zmniejszenie ilości substancji niebezpiecznych spowoduje polepszenie się jakości lokalnych ekosystemów.
  • szacunkowy spadek w 2021, emisji gazów cieplarnianych o 68,62 tony równoważnika CO2/rok.
Wartość projektu: 760 323,18 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 548 948,09 zł
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-07-04 13:41:48)
Liczba odwiedzin: 47
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij