Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Jak pijemy alkohol?


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Sposób, w jaki pijemy alkohol, może się zmieniać. Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol na pozio­mie niskiego ryzyka, może w wyniku różnego rodzaju okoliczności zwiększyć swoje picie do poziomu wysokiego ryzyka. Osoba pijąca ryzykownie lub szkodliwie, może na tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody. Abstynent może w każdej chwili zacząć pić, a osoba uzależniona może zostać abstynentem.

Wcale nie powinni pić alkoholu:
  • młodzi ludzie - ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych;
  • kobiety w ciąży i matki karmiące - z powodu ryzyka uszkodzenia płodu i nega­tywnego wpływu na zdrowie dziecka;
  • osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem;
  • wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach wyklucza­jących picie;
  • kierujący pojaz­dami, w pracy, w szkole itp.;
  • osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza ilość alko­holu,
  • uzależnieni od alkoholu.
Warto wiedzieć, że:
Piwo, wino, wódka zawierają ten sam alkohol, tylko w różnych stężeniach


Sprawdź, czy twoje picie jest bezpieczne?

Do sprawdzenia, na ile ryzykowny (lub bezpieczny) jest aktualny model spożywania alkoholu, może okazać się pomocny poniższy test. Wypełniaj test uważnie, przeczytaj wszystkie pytania. Zastanów się nad odpowiedzią. Przelicz ilość wszystkich wypijanych przez siebie rodzajów alkoholu (piwa, wina, wódki) na porcje standardowe wg podanego powyżej schematu. Zanotuj liczbę punktów w okienku po prawej stronie. Bądź uczciwy, tylko wtedy wypełnianie testu ma sens. Następnie zsumuj liczbę punktów i zapoznaj się z interpretacją wyników.

1. Jak często pije Pan/Pani napo­je zawierające alkohol?
(0) nigdy
(1) raz w miesiącu lub rzadziej
(2) 2 do 4 razy w miesiącu
(3) 2 do 3 razy w tygodniu
(4) 4 razy w tygodniu lub częściej

2. Ile porcji standardowych za­wierających alkohol wypija Pan/Pani w trakcie typowego dnia picia?
(0) 1-2 porcje
(1) 3-4 porcje
(2) 5-6 porcji
(3) 7, 8 lub 9 porcji
(4) 10 lub więcej

3. Jak często wypija Pan/Pani 6 lub więcej porcji podczas jednej okazji?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codzien­nie

4. Jak często w ciągu ostatniego roku stwierdził/a Pan/Pani, że nie może zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codzien­nie

5. Jak często w ciągu ostatniego roku zdarzyło się Panu/Pani z powodu picia alkoholu zrobić coś niewłaściwego, co naruszałoby normy i zwyczaje przyjęte w Pa­na/i środowisku? (0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codzien­nie

6. Jak często w ciągu ostatniego roku musiał/a się Pan/Pani rano napić, aby móc dojść do siebie po „dużym piciu” z poprzedniego dnia?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codzien­nie

7. Jak często w ciągu ostatniego roku doświadczył/a Pan/Pani po­czucia winy lub wyrzutów sumie­nia po wypiciu alkoholu?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codzien­nie

8. Jak często w czasie ostatniego roku nie był/a Pan/Pani w stanie z powodu picia przypomnieć so­bie co wydarzyło się poprzednie­go wieczoru?
(0) nigdy
(1) rzadziej niż raz w miesiącu
(2) raz w miesiącu
(3) raz w tygodniu
(4) codziennie lub prawie codzien­nie

9. Czy zdarzyło się, że Pan/Pani lub jakaś inna osoba doznała ura­zu w wyniku Pana/Pani picia?
(0) nie
(1) tak, ale nie w ostatnim roku
(2) tak, w ciągu ostatniego roku

10. Czy zdarzyło się, że krewny, przyjaciel albo lekarz interesował się Pana/Pani piciem lub sugero­wał jego ograniczenie?
(0) nie
(1) tak, ale nie w ostatnim roku
(2) tak, w ciągu ostatniego roku

Twój wynik:

Poniżej 7 punktów:
Jeśli jesteś pewien, że odpowiedzia­łeś poprawnie i szczerze na wszystkie pytania - możesz być spokojny. Twoje picie nie powinno skutkować problemami ani dla ciebie, ani dla innych, zwłaszcza jeśli w pytaniach 4, 5 i 6 odpowiedziałeś „nigdy”. Jeśli pijesz alkohol często - zacho­waj co najmniej dwa dni abstynen­cji w tygodniu, najlepiej dzień po dniu. Powstrzymaj się od picia w okresie ciąży, karmienia piersią, przyj­mowania leków wchodzących w reakcję z alkoholem, kierowania pojazdami i w innych sytuacjach, gdy picie nawet niewielkich ilości alkoholu pociąga za sobą ryzyko szkód dla ciebie lub innych. Nie zwiększaj ilości i częstotliwości picia. Nie namawiaj do picia tych, którzy, nie piją.

8 - 15 Punktów
Pijesz ryzykownie. Nawet jeśli nie odczuwasz jeszcze negatywnych skut­ków picia - bądź pewien, że pojawią się one jeśli nie zmienisz ilości i częstości spożywania alkoholu. Spróbuj ograniczyć picie alkoholu do poziomu niskiego ryzyka szkód. Świadomie kontroluj ilość i częstotli­wość spożywania napojów alkoholo­wych. Nie upijaj się. Słuchaj informacji osób trzecich na temat swojego picia, zwłaszcza wtedy, gdy wyrażają zaniepokojenie i troskę.

16 - 19 Punktów
Pijesz szkodliwie - twoje picie staje się powodem twoich problemów ze zdrowiem, nauką, pracą, z innymi ludźmi. Musisz ograniczyć picie, zarówno jeśli chodzi o częstotliwość, jak i ilość spożywanego alkoholu. Umów się z samym sobą na nieprzekraczanie limitu picia nie niosącego za sobą ryzyka szkód i staraj się dotrzy­mać obietnicy. Pij wolniej. Wydłuż czas spożywa­nia każdej porcji alkoholu. Spożywaj alkohol z osobami, które piją mało. Unikaj miejsc i sytuacji, w których pijesz nadmiernie. Gdyby próby ograniczania picia nie przyniosły powodzenia przez kilka tygodni, nie zwlekaj z poszukaniem pomocy u specjalisty.

Powyżej 20 Punktów
Prawdopodobnie jesteś uzależniony od alkoholu. Sprawdź to podejrzenie udając się do specjalistów pracujących w porad­niach terapii uzależnienia od alkoholu. Listę poradni znajdziesz na stronie www.parpa.pl. Nie warto odwlekać konsultacji sprawdzając ponownie swoje możli­wości ograniczenia picia. Specjalista, lepiej niż ten test, zdiagnozuje twój problem z piciem i udzieli ci porady, jak go rozwiązać.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2012-04-05 14:27:14)
Liczba odwiedzin: 1157
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij