Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łowiczu


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Urząd Miejski w Łowiczu
99-400 Łowicz, Stary Rynek 1
pokój nr 6a
tel. 46 830 91 44

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łowiczu jest społecznym „ciałem” działającym na podstawie art. 4¹ ust.3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.176.1238 ze zm.).

Zgodnie z ww. aktem prawnym Komisję powołał Burmistrz Miasta Łowicza Zarządzeniem Nr 59/2011 z dnia 18 lutego 2011r.

W skład Komisji weszły osoby odpowiednio przeszkolone, reprezentujące różne zawody i specjalności niezbędne do skutecznego i kompleksowego zajmowania się szeroko rozumianą profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, w tym także interwencją i pomocą rodzinom, w których dochodzi do przemocy:
 1. Cezary Gawroński – Przewodniczący
 2. Anna Bieguszewska – Zastępca Przewodniczącego
 3. Elżbieta Szachogłuchowicz – Sekretarz oraz członkowie
 4. Wiesław Jaros
 5. Władysław Michalak
 6. Marzena Królik
 7. Anna Okoń
 8. Krystyna Ostrowska
 9. Grażyna Wołynik
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Komisji jest ona podzielona na dwie stałe podkomisje problemowe:
 1. Podkomisję Motywacyjno – Interwencyjną
 2. Podkomisję Profilaktyczno – Kontrolną
Do ustawowych zadań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:
 • inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod względem lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy (limit i lokalizacja punktów, w których sprzedawane i podawane są napoje alkoholowe),
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wystawionego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, art. 18 ust. 8 ustawy).
W Wydziale Spraw Społecznych tut. urzędu utworzone jest stanowisko koordynatora realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Stanowisko to pełni p. Elżbieta Szachogłuchowicz.

Do jej zadań należy m.in.:
 • opracowywanie projektów miejskich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, sprawozdań z ich realizacji oraz koordynowanie zadań wynikających z tych programów;
 • gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi w budżecie miasta na realizację zadań wynikających z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
 • prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • kontrola merytoryczna zadań realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2011-03-02 11:49:32)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-04-21 15:54:38)
Liczba odwiedzin: 1476
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij