Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Roślinność


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Lasy łowickie należą do Krainy IV Mazowiecko - Podlaskiej, 3 dzielnicy Równiny Warszawsko - Kutnowskiej. Lasy i grunty leśne na terenie miasta Łowicza zajmują 140 ha, co stanowi 5,96% jego całkowitej powierzchni. W większości tereny leśne znajdujące się na terenie miasta należą do II grupy bonitacyjnej, nieliczne do I i III. Większość drzewostanu zalicza się do II klasy wiekowej, podklasy b i jest w dobrym stanie ogólnym. Wśród gospodarczych typów drzewostanu dominują:
  • osnowo - dębowy,
  • sosnowy,
  • dębowo - sosnowy.
Struktura terenów zielonych i zmiany zalesienia (w latach 1998 - 2006).

Komunalne grunty leśne (ha) 115,7
Grunty związane z gospodarką leśną (ha) 6,6
Pomniki przyrody (szt.) 10
Parki (ha) 15,2
Zieleńce (ha) 4,96


Działanie / lata 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Zalesienia gruntów nieleśnych (ha) 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Krzewy posadzone (szt.) 3.300 9.600 0 200 635 1.200 400 4.139 9.550
Drzewa posadzone (szt.) 480 38 150 150 103 250 100 266 823
Drzewa wycięte (szt.) 80 205 202 225 934 607 331 410 789
Źródło: na podstawie Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza w latach 2004 - 2011

Pod względem siedliskowym przeważają: bór świeży, bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny i las mieszany świeży. Duża liczba wyciętych w 2002 roku drzew związana jest m.in. z przebudową kanału Kostka odbierającego wody opadowe z terenu miasta. Największym kompleksem leśnym jest Las Komunalny znajdujący się w południowej części miasta w obrębie Kostka.

Kolejnym, co do wielkości jest Park na Błoniach Bzury - w północnej części obszaru Korabka. Pozostałe kompleksy leśne nie przekraczają 1 ha i położone są wyspowo na obszarze całego miasta. Na zieleń miejską w Łowiczu składają się parki, skwery, cmentarze, zieleń przyuliczna, ogródki działkowe i powierzchnie zalesione.

Tereny zielone na terenie miasta Łowicza.

Lp. Obiekt, nazwa Lokalizacja (obszar) Pow. (ha) Opis
1. Las Komunalny Miasta Łowicza - południowa część miasta
- obręb Kostka
- 4 km od centrum
115,7 - na gruntach porolnych

Drzewostan
- w wieku 50 lat i więcej
- przewaga sosny (79,5%) i brzozy (15,7%),
pozostałe: modrzew, świerk, dąb i olsza
- bór świeży 0,6%
przewaga sosny;
runo: głównie kostrzewa owcza, żarnowiec,
jastrzębiec kosmaczek i szczaw;
- bór mieszany świeży 41,2%
brzoza, przewaga sosny (87,56%),
runo: głównie rokiet, widłoząb, kostrzewa
owcza, jastrzębiec kosmaczek, jeżyna, malina;
- las mieszany świeży 40,2%
przekształcenia antropogeniczne
modrzew, dąb i olsza, przewaga brzozy,
runo: głównie malina, jeżyna, niecierpek, pokrzywa;
- las mieszany wilgotny 18%
przekształcenia antropogeniczne
brzoza, olsza, świerk, przewaga sztucznie wprowadzonej sosny (74,88%)
runo: głównie malina, jeżyna, pokrzywa, niecierpek.

Krajobraz
- od południa i częściowo od wschodu graniczy z rzeką Zielkówką
- położony w pobliży sztuczny zbiornik wodny
- poprzecinany 3 ulicami: w środkowej części (z północy na południe), wschodniej i północnej
- dwie ścieżki rowerowe, pole biwakowe
2. Park na Błoniach Bzury - północna część miasta,
- Kanał Malinówka, wał przeciwpowodziowy rzeki Bzura, ul. Prymasowska
11,57 Drzewostan
- w całości liściasty, w wieku ok. 40 lat;
- dominują drzewa i krzewy typowe dla siedliska łęgowego;
- przewaga wierzby białej, topoli, jesionu wyniosłego i pensylwańskiego, klonu jesionolistnego
- wśród krzewów przewaga bzu czarnego i derenia białego.

Krajobraz
- ciek Malinówka;
- sztucznie usypana górka saneczkowa.
W 1999 r. przeprowadzono zabiegi rewitalizacyjne
3. Park Sienkiewicza - środkowa część miasta,
- Al. Sienkiewicza
0,95 Drzewostan
- przewaga klonu srebrzystego, kasztanowca białego, wiązu szypułkowego, robinii akacjowej.
Wpisany do rejestru zabytków
(decyzja nr 472 z dnia 16.09.1978 r.)
4. Park ul. Mickiewicza 1,08 Drzewostan
- przewaga klonu i topoli.
Wpisany do rejestru zabytków
(decyzja nr 474 z dnia 16.09.1978 r.)
5. Ogród „Saski”   0,42 Właściciel PSS Społem

Drzewostan
- przewaga klonu i kasztanowca;
- 1 wiąz pomnik przyrody.
Wpisany do rejestru zabytków
(decyzja nr 473 z dnia 16.09.1978 r.)
6. Zieleniec Przy Studium Nauczycielskim ul. Stanisławskiego 2,95 Drzewostan
- zróżnicowany.
Wpisany do rejestru zabytków
(decyzja nr 1158/297 z dnia 14.06.1974 r.)
7.ul. Starzyńskiego1,68Drzewostan
- przewaga wierzby, topoli i wiązu.
8.zbieg ul. Ułańskiej i ul. Jana Pawła II0,33Drzewostan
- przewaga topoli włoskiej (9), jesionu (8) i klonu jesionolistnego
9. Pasaż Władysława Grabskiego Al. Sienkiewicza 0,32 Drzewostan- przewaga wiązu i lipy.
10. Skwer ul. Bolimowska 0,24 Drzewostan
- w całości liściasty;
- przewaga lipy, klonu, jesionu i kasztanowca.
11.Cmentarzulicy Blich 8 4,94Drzewostan
- starodrzew cmentarny o układzie nieregularnym;
-przewaga lipy, klonu, grochodrzewu, wiązu, kasztanowca.
12. ul.Mickiewicza 5,82
13. ul.Tuszewskiej
14. ul. Bocznej 0,86
15. Ogrody działkowe Dzielnice:
Korabka, Śródmieście,
Bratkowice,
Bolimowska i Łowicka Wieś.
25,05 - 6 kompleksów;
- uprawy warzywnicze z drzewami owocowymi;
- wyposażone w sieć wodociągową;
- w zabudowie przewaga altanek o powierzchni do 6m2.
Źródło: na podstawie Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza w latach 2004 - 2011

Ponadto tereny zielone w mieście stanowią ogrody w ramach zabudowy jednorodzinnej. Dominują tu ogrody kwiatowe i warzywne stanowiące od 30 do 50% powierzchni działki. W zabudowie wielorodzinnej dominują powierzchnie trawiaste (20 - 30% powierzchni terenu) ze sporadycznymi nasadzeniami drzew o charakterze parkowym z gatunkami - robinia, klon, tuje, jesion, wiąz - nowe nasadzenia.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2008-01-28 15:52:27)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2008-01-28 16:17:55)
Liczba odwiedzin: 850
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij