Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Wody podziemne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Miasto Łowicz leży na obszarze dwóch jednostek hydrogeologicznych. Jego południowa część obejmuje makroregion wschodni Niżu Polskiego. Natomiast zachodnia – region południowomazowiecki.

Do pięter wodonośnych występujących na terenie miasta należą utwory kredy górnej - paleocenu, znajdujące się na głębokości od 100 do 150 m, oligoceńsko - mioceńskie (z dominującym oligoceńskim) położone pod warstwą iłów plioceńskich na głębokości od 83 do 94 m (wydajność 40-90 m3/h) oraz czwartorzędu z podziałem na nadmorenowy i podmorenowy.

Piętro nadmorenowe (tzw. I poziom wodonośny) występujące na głębokości od 1,7 do 1,2 m ppt i płycej niż 1 m na tarasach zalewowych oraz jako wody hipodermiczne - okresowo występujące na powierzchni terenu. Piętro to charakteryzuje się:
  • ciągłym zwierciadłem swobodnym,
  • zmienną miąższością,
  • strefą wodonośną tworzoną przez piaski aluwialne pokrywowe i fluwialne piaski holoceńskie,
  • zasilaniem infiltracyjnym z więziami hydraulicznymi z wodami powierzchniowymi,
  • amplitudami wahań ±0,50cm w dolinach rzek i ±0,36cm na równinach aluwialnych.
Piętro podmorenowe (tzw. II poziom wodonośny) charakteryzuje się ciągłą, miąższą warstwą wodonośną, strefą wodonośną tworzoną przez interglacjalną serię piaszczysto-żwirową, zwierciadłem naporowym oraz wybitnym walorem użytkowym jako pierwszy poziom użytkowy czwartorzędu.

Udział poszczególnych utworów w wielkości eksploatowanych złóż przedstawia poniższa tabela.

Zasoby wodne zatwierdzone dla poszczególnych utworów.

czwartorzęd 46,3%
trzeciorzęd 30,4%
kreda 17,3%
jura 6,0%
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicz

Największe ujęcia wód podziemnych na terenie miasta.

Rodzaj ujęcia Zasoby eksploatacyjne
Ujęcia komunalne
dolnokredowe Q= 395,0 m3/h
czwartorzędowe Q= 259,0 m3/h
trzeciorzędowe Q= 122,0 m3/h
Ujęcia wód podziemnych AGROS-Nova Sp. z o.o. w Łowiczu
górnokredowe Q= 60,0 m3/h
dolnokredowe Q= 300,0 m3/h
trzeciorzędowe Q= 105,0 m3/h
Źródło: Program ochrony środowiska dla miasta Łowicza w latach 2004 - 2011

Wody podziemne są eksploatowane w celach bytowo - gospodarczych.

Łączne zasoby eksploatacyjne wód podziemnych.

Stratygrafia Zasoby eksploatacyjne w m3/h Zasoby eksploatacyjne w m3/d
Czwartorzęd 2 71265 083
Trzeciorzęd158237 973
Kreda75518 120
Jura2385 714
ogółem5 287126 890
Źródło: dane własne Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Pobory wody

Oznaczenie Pobór wód według pozwoleń wodnoprawnych Zasoby wód
Q maxh (m3/h) 2 811 5 287
Q maxd (m3/d) 44 018 126 890
Źródło: dane własne Urzędu Miejskiego w Łowiczu
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2008-01-28 15:44:42)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2008-01-28 16:20:27)
Liczba odwiedzin: 592
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij