Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Gleby


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Na obszarze miasta Łowicza występuje znaczne zróżnicowanie typologiczne gleb. Przeważają formy bielicowe, które zalegają na glinach i piaskach. Występują żyzne gleby brunatnoziemne i czarnych ziem, na pokrywie glin morenowych. Te ostatnie rozwinęły się głównie na glinach zwałowych na północ od koryta rzeki Bzury.

Charakterystyka warunków glebowych (użytki rolne) - dane z 2004 r.

Klasa Powierzchnia (ha) Udział w powierzchni użytków rolniczych (%)
III 141 10,6
IV 440 33,3
V 538 40,6
VI 203 15,5
Razem 1.322 100
Źródło: na podstawie Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza w latach 2004 - 2011.

W części południowej miasta, na podłożu osadów piaszczystych rozwinęły się gleby brunatne wyługowane, bielicowe i pseudobielicowe. W dolinach rzek na piaskach, mułkach i madach rzecznych powstały czarnoziemy równin zalewowych oraz namuły i gleby torfowe. W północnej części miasta przeważają gleby wyższych klas bonitacyjnych IIIa i IIIb, a w części południowej - grunty słabszej jakości - klas od V i VI.

W strukturze użytkowania terenów miasta Łowicza dominują użytki rolne, zajmując 56% ogólnej powierzchni. Powierzchnia tych terenów systematycznie maleje na rzecz terenów budowlanych. Warunki posadowienia budynków przedstawia tabela poniżej.

Warunki budowlane na terenie miasta.

Położenie Warunki gruntowo-glebowe Symbol terenu
  • Większość obszaru urbanistycznego Łowicka Wieś,
  • północno-wschodnia cześć Kostki,
  • wyspowo położone teren na, obszarach: Zielkówka, Bolimowska, Śródmieście i północno-wschodnie Korabce.
Podłoże gruntowe - piaski drobne i średnie, średnio zagęszczone, o miąższości powyżej 4 m Zwierciadło wody gruntowej - na głębokości 1-1,5 m ppt. IIA2
  • tereny w otoczeniu rowów i cieków wodnych na terenie całego miasta,
  • tereny zalewowe rzeki Bzury.
Podłoże gruntowe - piaski drobne i średnie, średnio zagęszczone, o miąższości powyżej 4 m Zwierciadło wody gruntowej - na głębokości 1,5 - 2 m ppt. IIIA
  • większość obszaru urbanistycznego Małszyce,
  • teren w otoczeniu Ul. Chełmońskiego
  • pas terenu pomiędzy Ul. Poznańską i terenami zalewowymi rzeki Bzury,
  • centrum miasta (większość Śródmieścia, zachodnia część obszaru Bolimowskiego, północna część obszaru Zielkówka)
Podłoże gruntowe - gliny zwałowe piaszczyste, piaski gliniaste twardoplastyczne i półzwarte o miąższości powyżej 4 m. IB2
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla miasta Łowicza w latach 2004 - 2011
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2008-01-25 15:25:52)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2008-01-28 16:21:31)
Liczba odwiedzin: 405
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij