Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Stypendia sportowe (archiwum)


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Łowicza oraz środowisk klubów sportowych, Burmistrz Miasta Łowicza – Krzysztof Jan Kaliński w 2007 roku z własnej inicjatywy złożył projekt uchwały poparty przez radnych Rady Miejskiej w Łowiczu i przyjęty Uchwałą nr IX/ 93/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 31 maja 2007 roku, wprowadzając tym samym stypendia, wyróżnienia i nagrody sportowe za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

W 2008 roku na wniosek Radnych Rady Miejskiej w Łowiczu zapisy uchwały zostały zmienione. Przyjęta została nowa Uchwała Nr XXV/241/2008 r. Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie stypendiów sportowych, wyróżnień i nagród przyznawanych przez Gminę Miasta Łowicza za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 233, poz. 2109 z dnia 10 lipca 2008 roku) określająca nowe zasady ubiegania się o stypendium i nagrody sportowe.

O stypendium sportowe mogą ubiegać się:
  1. zawodnicy posiadający licencję w konkurencjach sportowych objętych programem szkolenia, osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie w sportowym w dyscyplinach olimpijskich i szachach, którzy w chwili przyznania stypendium nie ukończyli 25 rok życia; reprezentujący swój kraj lub macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych;
  2. zawodnicy gier zespołowych (sport drużynowy), objęci programem szkolenia, osiągający wysoki wynik sportowy w rozgrywkach co najmniej II ligi lub jeśli zawodnik jest powołany do kadry Polski lub Województwa i gra co najmniej rok – o ile nie posiada kontraktu.
Za dyscypliny olimpijskie uważa się (PKOL): badminton (kometka, wolant), boks, gimnastyka hokej na trawie, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kolarstwo, koszykówka, lekkoatletyka, łucznictwo pięciobój nowoczesny, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, pływanie, pływanie synchroniczne, skoki do wody, softball, strzelectwo, szermierka, taekwon-do, tenis stołowy, tenis ziemny, triatlon, wioślarstwo, zapasy, żeglarstwo.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą występować:
  • Zarząd Klubu Sportowego,
  • Dyrektor Szkoły,
  • Rektor Uczelni Wyższej,
  • Zawodnik lub jego opiekun prawny.
Do wniosku należy bezwzględnie załączyć:
  1. Kserokopię dokumentu potwierdzającego przynależność zawodnika do Szkoły/Uczelni/Klubu/Stowarzyszenia Kultury Fizycznej.
  2. Kserokopie dokumentów potwierdzających opisane osiągnięcia (dyplomy, zaświadczenia itp.).
  3. Oświadczenie o nie pobieraniu innego stypendium sportowego z budżetu państwa lub z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium.
Wnioski o przyznanie stypendium na dany rok należy składać w terminie do 30 września każdego roku w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu (ul. Stary Rynek 1 pok. nr 7 – I piętro) w terminie 6 miesięcy od uzyskania wyniku uprawniającego do uzyskania stypendium.

Stypendium sportowe przyznaje się na okres realizacji programu szkolenia, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 12 miesięcy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Społeczną Radę Sportu działającą na podstawie Zarządzenia nr 14/2007 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 15 stycznia 2007 roku Zasady przyznawania Stypendium Sportowego określa szczegółowo Uchwala Nr XXV/241/2008 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 maja 2008 roku. Dokumenty związane z warunkami, zasadami i trybem przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania Stypendium Sportowego znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu, w Biuletynie Informacji Publicznej BIP.

Stypendium ma charakter uznaniowy. Liczba i wysokość Stypendiów Sportowych uzależniona jest od wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasta Łowicza.

Zgłaszający powinien wypełnić formularz wniosku o przyznanie Stypendium Sportowego dostępny w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Łowiczu, ul. Stary Rynek, pokój nr 6 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łowiczu www.lowicz.eu w dziale Nasze Miasto zakładce Sport i Rekreacja i dalej „Stypendia sportowe” patrz poniżej linki.

Szczegółowych informacji w sprawie Stypendium Sportowego udziela Michał Zalewski - podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki tel. (046) 830 91 49; pokój nr 6 (parter); e-mail: promocja@um.lowicz.pl
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2011-12-30 12:26:31)
Liczba odwiedzin: 820
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij