Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Aliny, Anety, Benona
Dzisiaj jest: 16 czerwca 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Program Współpracy z NGO


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Roczny program współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi to najważniejszy dokument określający współpracę władz samorządowych z III sektorem. W Programie określone są m.in priorytetowe zadania zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym, a także wszystkie narzędzia współpracy (zarówno finansowej jak i pozafinansowej) pomiędzy Miastem a NGO.

Program uchwalany jest corocznie na mocy Art. 5a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wyznacza on kierunki współpracy w ważnych dziedzinach, takich jak np. szerzenie oświaty, działalność kulturalna, ochrona zdrowia, edukacja ekologiczna, sport, przeciwdziałanie uzależnieniom i wypoczynek dzieci i młodzieży. Określa nie tylko cele współpracy, ale także priorytety, konkretne zadania oraz formy i tryby ich realizacji.

Współpraca pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi może mieć formę finansową jak i pozafinansową. Współpraca finansowa odbywa się poprzez zlecanie zadań publicznych wskazanych w programie współpracy. Wszelkie zadania publiczne wskazane w dokumencie są planem na rok kolejny. Realizacja zaplanowanych zadań jest jednak ściśle związana z ich ujęciem w budżecie Miasta Łowicza na rok kolejny (Program współpracy na mocy ustawy musi być uchwalany do 30 listopada roku poprzedzającego jego realizację, czyli znacznie wcześniej niż budżet miasta).

Do współpracy pozafinansowej zaliczyć możemy m.in. wzajemne informowanie się o prowadzonych działaniach, pomoc w przygotowaniu ofert do zadań publicznych organizowanych przez miasto, udostępnianie sal na potrzeby organizacji pozarządowych, czy współpraca w ramach zespołów opiniująco-doradczych (jak chociażby Społeczna Rada Sportu czy Rada Działalności Pożytku Publicznego) oraz wiele innych działań.

Program współpracy podlega corocznym konsultacjom. Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe mogą przesyłać swoje uwagi do treści dokumentu. Chodzi o to, by program odpowiadał zarówno na potrzeby urzędników, jak i organizacji pozarządowych.

Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały określone. Swoje propozycje można nadsyłać na adres krystian.cipinski@um.lowicz.pl lub korespondencyjnie na adres: Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości Urząd Miejski w Łowiczu, Al. Sienkiewicza 62, 99-400 Łowicz.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2018-12-18 10:19:17)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-12-29 12:36:11)
Liczba odwiedzin: 1379
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij