Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Selektywna zbiórka odpadów


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Co to znaczy selektywne zbieranie odpadów?
Przez selektywne zbieranie odpadów rozumie się zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami (na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.). W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), gminy ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych, a także tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniające łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

W jaki sposób segregować odpady?
Szczegółowe zasady zbiórki surowców wtórnych określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Zgodnie z rozporządzeniem, w sposób selektywny należy zbierać:
 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
Uchwała Nr XXV/164/2016 podjęta przez Radę Miejską w Łowiczu dnia 31 maja 2016 r. sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz nakłada obowiązkową segregację odpadów z podziałem na poszczególne frakcje odpadów. Powyższy obowiązek jest nałożony na właścicieli nieruchomości (w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Należy przez to rozumieć, że również wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, firmy, zakłady pracy, punkty sprzedaży (sklepy) i inne podmioty mają obowiązek wydzielania z odpadów surowce wtórne.

Firmy zajmujące się odbiorem nieczystości komunalnych na terenie miasta maja obowiązek odbierania surowców wtórnych oddzielonych od nieczystości komunalnych. Sposób odbioru i przekazania przesegregowanych odpadów winien być ustalony z firmą, z którą mamy podpisaną u mowę na odbiór odpadów komunalnych.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz, właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów:
 • papieru i tektury,
 • szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • metali,
 • tworzyw sztucznych,
 • opakowań wielomateriałowych,
 • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
 • odpadów zielonych,
 • przeterminowanych leków i chemikaliów,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • zużytych opon.
Ważnym jest, aby poszczególne frakcje odpadów umieszczać w odpowiednich pojemnikach:
 • PAPIER I TEKTURY zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
 • SZKŁO zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
 • Jeżeli SZKŁO zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.
 • METALE I TWORZYWA SZTUCZNE zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
 • Odpady BIO zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”.
Poniżej zamieszczamy informacje, jak prawidłowo segregować odpady, wrzucając je do poszczególnych pojemników.


Do odpadów elektrycznych i elektronicznych należą m.in.:
 • wszelkiego rodzaju sprzęty AGD/RTV (np. : pralki, lodówki, zmywarki, kuchenki elektryczne, kuchenki gazowe, piecyki gazowe/olejowej/węglowe, tostery, telewizory, radiomagnetofony, magnetowidy),
 • szlifierki, wiertarki,
 • silniki elektryczne,
 • komputery, monitory, drukarki, faksy,
 • piecyki elektryczne, piecyki gazowe, bojlery,
 • żarówki, świetlówki,
 • zużyte akumulatory, baterie
 • termometry,
 • zabawki elektryczne, itp.
Do odpadów wielkogabarytowych należą m.in.:
 • wszelkiego rodzaju meble: szafy, meblościanki, stoły, krzesła, fotele, kanapy, wersalki, itp.,
 • dywany, wykładziny, panele podłogowe,
 • wanny, umywalki, muszle klozetowe,
 • materace,
 • deski do prasowania, itp.
Do przeterminowanych chemikaliów należą m.in.:
 • przepracowane oleje i smary, w tym opakowania po tych środkach,
 • rozpuszczalniki, farby wodne i olejne, kleje, tusze, w tym opakowania po nich,
 • środki ochrony roślin, w tym opakowania po tych środkach, nawozy,
 • pozostałości kwasów, pozostałości po lakierach, itp.
Do odpadów budowlanych i rozbiórkowych należą m.in.:
 • gruz,
 • beton,
 • cegła, pustaki,
 • potłuczone szkło okienne,
 • potłuczone materiały ceramiczne, itp.
 • okna z wymiany.
Kilka zasad segregacji odpadów:
 1. Do niebieskiego pojemnika nie powinniśmy wrzucać tapet, opakowań z zawartością oraz zatłuszczonego papieru. Makulatura nie powinna być zanieczyszczona np.: klejem, farbą, szkłem, plastikiem, metalem, piaskiem. Ważne jest również, aby papier był suchy.
 2. Opakowania należy opróżniać (nie wyrzucajmy do śmieci np. w połowie pełnego słoika z dżemem).
 3. Przedmioty składające się z różnych elementów, a trudne do samodzielnego rozdzielenia np. zepsute wózki dziecięce, należy traktować jak odpady gabarytowe i oddawać je do punktu zbiórki selektywnej. Mniejsze śmieci tego typu, np. zepsute zabawki można wrzucać do pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, o ile nie są wykonane z kilku trwale połączonych surowców. W obu przypadkach odpad zostanie mechanicznie rozdrobniony w sortowni.
 4. Odpady składające się z kilku różnych surowców należy, w miarę możliwości, rozdzielić. Przykładem jest aluminiowe wieczko od jogurtu, które powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na plastik i metal.
 5. Małe elementy takie, jak zszywki, czy okładki do bindowania można pozostawić – w papierni, gdzie odpady są przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak np. okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać oddzielone.
 6. Śmieci wykonane z gumy, czy z kauczuku należy wyrzucać do pojemników na tworzywa sztuczne.
 7. Potłuczonych talerzy, kubków i filiżanek nie odzyskuje się, dlatego powinny trafić do kontenera na śmieci zmieszane.
Opracowano na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
 3. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19),
 4. Uchwały Nr XXV/164/2016 podjęta przez Radę Miejską w Łowiczu dnia 31 maja 2016 r. sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz,
 5. www.naszesmieci.mos.gov.pl.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-13 17:15:11)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-10-08 10:58:31)
Liczba odwiedzin: 89
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij