Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Stawki za odpady komunalne i płatności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2020 r.

Informujemy, że z dniem 6 września 2019 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, obowiązkiem właściciela nieruchomości* jest zbieranie wyłącznie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonym w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Łowicz oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ww. ustawy.

W związku z nowelizacją ww. ustawy właściciel nieruchomości nie może zadeklarować zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Burmistrz Miasta Łowicza informuje, że Rada Miejska w Łowiczu w dniu 28 listopada 2019 r. podjęła uchwałę Nr XVIII/162/2019 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 7169).

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.01.2020 r.:
  • 15 zł - miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 30 zł - miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  • 1 zł - wysokość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Opłatę należy wpłacać bez wezwania, miesięcznie do ostatniego dnia miesiąca, za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne przelewem na przypisany indywidualny rachunek bankowy, lub gotówką albo kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowej deklaracji – Burmistrz Łowicza zawiadomi właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, że w przypadku niedokonania wpłaty w określonych ustawowo terminach kwoty opłaty wynikającej z deklaracji lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zawiadomienie o uchwaleniu nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-05-13 16:24:42)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-12-24 13:45:41)
Liczba odwiedzin: 23
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij