Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łowiczu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Kontakt

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne


Projekt Programu współpracy z NGO na rok 2020


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 26 sierpnia 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych


W imieniu władz samorządowych miasta Łowicza działając na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 4 pkt. 2 oraz § 5 Uchwały nr LIX/461/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 215, poz. 1752) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach:

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA ŁOWICZA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2020

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Łowicza.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 26 sierpnia 2019 r. do 11 września 2019 r.
(w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łowiczu – w formie wyrażenia opinii i złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 1, w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki, Pl. Stary Rynek 3 (kamienica).

Wypełnione formularze konsultacji projektu rocznego programu współpracy na 2020 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 11 września 2019 roku na:
  • adres poczty elektronicznej kultura@um.lowicz.pl,
  • numer faksu 46 830-91-60
  • adres siedziby: Urząd Miejski w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1; 99-400 Łowicz z dopiskiem „Program współpracy – konsultacje”
Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie 11 września 2019 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZA
Krzysztof Jan Kaliński

Łowicz, dn. 26 sierpnia 2019 r.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-08-26 09:22:20)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-08-26 09:23:55)
Liczba odwiedzin: 1846
Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij