Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Archiwum


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 14 września 2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

W imieniu władz samorządowych Miasta Łowicza działając na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 4 pkt. 2 oraz § 5 Uchwały nr LIX/461/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 215, poz. 1752) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach:

PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA ŁOWICZA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2016 ROK


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Łowicza.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 14 września 2015 r. do 28 września 2015 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łowiczu – w formie pisemnej wyrażenia opinii i złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej
oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 1 w Wydziale Promocji, Kultury Sportu i Turystyki w pok. nr 6 (parter) oraz w Wydziale Spraw Społecznych na II piętrze pok. nr 19.

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2016 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 28 września 2015 roku na:
  • adres poczty elektronicznej kultura@um.lowicz.pl, wss@um.lowicz.pl
  • numer faksu 46 830-91-18 lub 46 830-91-60
  • adres siedziby Urząd Miejski w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1; 99-400 Łowicz z dopiskiem
    „Program współpracy – konsultacje”
Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie 28 września 2015 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński

Lowicz, dn. 14 września 2015 r.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jacek Foks (2015-09-14 16:29:56)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2016-03-18 11:52:54)
Liczba odwiedzin: 1631
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij