Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łowiczu 2022 rok


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 6 grudnia 2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych


W imieniu władz samorządowych Miasta Łowicza działając na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 4 pkt. 2 oraz § 5 Uchwały nr LIX/461/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 215, poz. 1752) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach:

PROJEKTU UCHWAŁY ZMENIEJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW I TRYDBU FINANSOWANIA ROZWOKU SPORTU PRZEZ GMINĘ MIASTO ŁOWICZ


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Łowicza.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 6 grudnia 2022 r. do 13 grudnia 2022 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łowiczu – w formie pisemnej wyrażenia opinii i złożenia uwag do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczuz wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej:
  • projekt uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz >> pobierz wersję pdf
  • formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz >> pobierz wersję pdf
  • formularz konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę – Miasto Łowicz >> pobierz wersję doc. (WORD)
oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 1 w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki Pl. Stary Rynek 3 (kamienica)

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 13 grudnia 2022 roku do godz. 16:00 na:
  • adres poczty elektronicznej kultura@um.lowicz.pl,
  • numer faksu 46 830-91-60
  • adres siedziby Urząd Miejski w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1; 99-400 Łowicz z dopiskiem „Uchwała zmieniająca sport – konsultacje”
Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie 13 grudnia 2022 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZA
Krzysztof Jan Kaliński

Łowicz, dn. 6 grudnia 2022 r.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2022-12-06 16:08:08)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2022-12-06 16:12:42)
Liczba odwiedzin: 237
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij