Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Projekty uchwał Rady Miejskiej w Łowiczu 2019 rok


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łowicza z dnia z dnia 8 marca 2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych


W imieniu władz samorządowych Miasta Łowicza działając na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 4 pkt. 2 oraz § 5 Uchwały nr LIX/461/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 215, poz. 1752) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach:

PROJEKTÓW:
  • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU W SPRAWIE PRZYJĘCIA TRYBU POWOŁYWANIA CZŁONKÓW ORAZ SPOSOBU ORGANIZACJI I TRYBU DZIAŁANIA MIEJSKIEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W ŁOWICZU;
  • UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR LXI/481/2010 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU Z DNIA 15 LIPCA 2010 ROKUW SPRAWIE USTANOWIENIA I PRZYZNAWANIA DOROCZNEJ NAGRODY PN. „GWIOZDA ŁOWICKO”.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Łowicza.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 8 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łowiczu – w formie pisemnej wyrażenia opinii i złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii.

Treść projektów uchwał i formularze do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu w Biurze ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Pl. Stary Rynek 3 (kamienica).

Wypełnione formularze konsultacji projektu uchwał należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2019 roku do godz. 16:00 na:
  • adres poczty elektronicznej kultura@um.lowicz.pl,
  • numer faksu 46 830-91-60
  • adres siedziby Urząd Miejski w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1; 99-400 Łowicz z dopiskiem „Program współpracy – konsultacje”
Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie 22 marca 2019 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2019-03-08 08:22:43)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2019-03-08 08:28:30)
Liczba odwiedzin: 1352
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij