Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Projekt Programu współpracy z NGO na rok 2019


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 17 października 2018 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych


W imieniu władz samorządowych Miasta Łowicza działając na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 4 pkt. 2 oraz § 5 Uchwały nr LIX/461/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 215, poz. 1752) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach:

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA ŁOWICZA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2019


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie miasta Łowicza.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 17 października 2018 r. do 30 października 2018 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łowiczu – w formie pisemnej wyrażenia opinii i złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii.

Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 1 w Biurze ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Pl. Stary Rynek 3 (kamienica)

Wypełnione formularze konsultacji projektu programu współpracy na 2019 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2018 roku do godz. 16:00 na:
adres poczty elektronicznej kultura@um.lowicz.pl,
numer faksu 46 830-91-60
adres siedziby Urząd Miejski w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1; 99-400 Łowicz z dopiskiem „Program współpracy – konsultacje”
Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie 30 października 2018 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2018-10-16 20:56:20)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2018-10-16 21:00:05)
Liczba odwiedzin: 1277
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij