Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Stypendium artystyczne


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 29 czerwca 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych

W imieniu władz samorządowych miasta Łowicza działając na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 § 4 pkt. 2 oraz § 5 Uchwały nr LIX/461/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 215, poz. 1752) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW I TRYBU PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW OSOBOM ZAJMUJĄCYM SIĘ TWÓRCZOŚCIĄ ARTYSTYCZNĄ ORAZ WYSOKOŚCI TYCH STYPENDIÓW.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Łowicza.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 30 czerwca 2016 r. do 21 lipca 2016 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łowiczu – w formie wyrażenia opinii i złożenia uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną oraz wysokości tych stypendiów z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii.

Treść projektu uchwały i formularz do zgłaszania uwag znajdują się poniżej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu przy ul. Stary Rynek 1 w Biurze ds. Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych pok. nr 43 (parter) budynek „C”.

Wypełnione formularze konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łowiczu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 21 lipca 2016 roku na:
  • adres poczty elektronicznej kultura@um.lowicz.pl
  • numer faksu 46 830-91-60
  • adres siedziby: Urząd Miejski w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1; 99-400 Łowicz z dopiskiem „Uchwała stypendia artystyczne – konsultacje”
Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie 21 lipca 2016 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

Burmistrz Miasta Łowicza
Krzysztof Jan Kaliński


Łowicz, dn. 29 czerwca 2016 r.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2016-09-15 15:49:50)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2020-12-28 10:47:23)
Liczba odwiedzin: 1588
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij