Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Menu lewe

Projekt Programu współpracy z NGO na rok 2024


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 31 października 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych


W imieniu władz samorządowych miasta Łowicza działając na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 2, § 4 pkt. 2 oraz § 5 Uchwały nr LIX/461/2010 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących, działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2010 r. Nr 215, poz. 1752), zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach:

PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA ŁOWICZA
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024


Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Łowicza.

Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 31 października – 7 listopada 2023 r. (w dni robocze) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łowiczu – w formie wyrażenia opinii i złożenia uwag do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem formularza zgłaszania opinii.

Projekt programu współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 jest udostępniony do publicznej wiadomości w okresie konsultacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łowiczu, stronie internetowej www.lowicz.eu lub www.bip.lowicz.eu w zakładce „Organizacje Pozarządowe” i dalej „Konsultacje społeczne z NGO” oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, a także w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aktywności Obywatelskiej i Przedsiębiorczości, Al. Sienkiewicza 62 (budynek dawnego Gimnazjum nr 1) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Wypełnione formularze konsultacji projektu rocznego programu współpracy na 2024 rok należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 7 listopada 2023 roku na:
  • adres poczty elektronicznej krystian.cipinski@um.lowicz.pl
  • numer tel. 46 830 91 68, 830 91 88
  • adres siedziby: Urząd Miejski w Łowiczu, ul. Stary Rynek 1; 99-400 Łowicz z dopiskiem „Program współpracy – konsultacje”
Uwagi lub wnioski zgłoszone po upływie 7 listopada 2023 roku pozostawia się bez rozpatrzenia.

BURMISTRZ MIASTA ŁOWICZA
Krzysztof Jan Kaliński

Łowicz, dn. 31 października 2023 r.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2023-10-31 14:58:40)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-10-31 14:59:25)
Liczba odwiedzin: 60
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij