Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Bogusławy, Bogumiły
Dzisiaj jest: 18 kwietnia 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Wydarzenia


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Zdjęcie nr 1 do aktualności
22 marzec 2024
Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok, będzie jednym z tematów LXXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Spotkanie odbędzie się w środę, 27 marca 2024 roku o godz. 10:30 w Sali Radzieckiej Ratusza Miejskiego.
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad LXXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z LXXXVII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Łowicza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2023 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łowicza za 2023 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu za rok 2023.
 7. Sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miasta Łowicz na lata 2021– 2025 ” w 2023 roku.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań w kolejnych latach.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania wspomagane oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Łowicz porozumienia w sprawie kierowania mieszkańców Miasta Łowicza do środowiskowego domu samopomocy typu C prowadzonego na zlecenie Miasta Łodzi.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Łowicz w 2024 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Łowicza.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łowicza na lata 2024 – 2033.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Łowicza na rok 2024.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach w okresie między Sesjami.
 17. Sprawy różne.
 18. Ustalenie terminu następnej Sesji Rady Miejskiej.
 19. Zakończenie obrad LXXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2024-03-22 14:32:20)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2024-03-22 14:32:22)
Liczba odwiedzin: 131
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij