Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Strategia Rozwoju Miasta Łowicza i sprawozdania z realizacji


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Strategia rozwoju miasta to długookresowy plan działania określający strategiczne cele rozwoju oraz przyjmujący kierunki i priorytety działania (cele operacyjne i zadania realizacyjne), a także alokację środków finansowych, które są niezbędne dla realizacji przyjętych celów i zadań. Strategia rozwoju miasta odpowiada na podstawowe pytanie: co musimy zrobić, aby funkcjonować i rozwijać się w przyszłości w celu optymalnego zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Przy opracowywaniu strategii rozwoju miasta Łowicza wykorzystano klasyczną metodę jej sporządzania. Ogólny sposób rozumowania i postępowania sprowadzał się do czterech etapów. Pierwszy z nich to diagnoza miasta-jest to całościowa ocena stanu istniejącego oraz wskazania głównych trendów i kluczowych problemów rozwoju w mieście. Diagnoza jest „fotografią” miasta – próbą odczytania przyszłości zakodowanej w procesach i stanie istniejącym. Kolejny etap to analiza sił i słabości, szans i zagrożeń regionu (SWOT) – umożliwia ocenę wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rozwoju. Analizie poddane zostaną atuty i słabości tkwiące w jednostce terytorialnej oraz szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia działania miasta.

Otrzymany w wyniku analizy SWOT zbiór informacji identyfikuje i interpretuje zjawiska społeczno-gospodarcze zachodzące w mieście i jego otoczeniu oraz pozwala nam na ocenę potencjału społeczno-gospodarczego względem otoczenia. Trzecim etapem jest formułowanie wizji rozwoju miasta i wybór strategicznych celów rozwoju (określenie strategicznych celów rozwoju wymaga zarysowania wizji miasta) wizji, która określa rangę i atrakcyjność danej jednostki, profil gospodarczy, jakość życia mieszkańców, jest wyobrażeniem przyszłości miasta, na podstawie którego dokonujemy wyboru celów strategicznych.

Określenie programów i zadań strategicznych to ostatni etap, który polega na opracowaniu taktyki osiągania wyznaczonych celów strategicznych. Do każdego celu strategicznego sporządza się programy strategiczne i przypisuje konkretne zadania, których realizacja powinna zapewnić osiągnięcie pożądanych w mieście zmian.

Metoda budowania strategii uwzględnia szerokie uspołecznienie procesu planowania rozwoju miasta. Uspołecznienie to dokonywało się przede wszystkim poprzez dobór zespołu opracowującego strategię, w którego skład weszli przedstawiciele różnych środowisk i grup społecznych istniejących w mieście. Przeprowadzano także konsultacje proponowanych w strategii miasta rozwiązań rozwojowych. Szerokie uspołecznienie prac nad strategią miało na celu zwiększenie partycypacji społeczności lokalnej w decydowaniu o przyszłości miasta, zwiększenie zrozumienia działań władz lokalnych oraz uświadomienie lokalnej społeczności procesów zachodzących w mieście, w konsekwencji zwiększenie identyfikacji i tożsamości lokalnej.

Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2020-06-05 10:09:31)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-05-30 11:19:08)
Liczba odwiedzin: 172
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij