Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Łowicka Rada Biznesu


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Zgodnie z Zarządzeniem nr 343/2023 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 24 października 2023 r. sprawie ustalenia zasad powoływania Łowickiej Rady Biznesu oraz regulaminu jej działania, Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił nabór kandydatów do Łowickiej Rady Biznesu.

Łowicka Rada Biznesu podejmuje wszelkie działania kierując się dobrem mieszkańców i interesem całego łowickiego środowiska gospodarczego. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i za udział w posiedzeniach nie przysługuje im wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki.

Radę tworzą przedsiębiorcy mający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie miasta.

Rada powoływana jest na okres 3 lat, a jej skład stanowi od 11 do 15 osób.

Celem Rady jest:
 1. reprezentowanie interesów przedsiębiorców, rzemieślników i innych podmiotów gospodarczych z terenu miasta w kontaktach z organami administracji samorządowej;
 2. przyczynianie się do tworzenia optymalnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości;
 3. promowanie miasta jako miasta atrakcyjnego dla inwestycji gospodarczych;
 4. wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia infrastruktury służącej rozwojowi gospodarczemu miasta i pobudzających aktywność społeczno–gospodarczą mieszkańców miasta;
 5. promowanie i integrowanie lokalnej przedsiębiorczości;
 6. promowanie partnerstwa publiczno-prywatnego.
Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
 1. opiniowanie i konsultowanie dokumentów dotyczących polityki gospodarczej miasta,
 2. prowadzenie działalności polegającej na organizowaniu m. in. odczytów, prelekcji, spotkań, debat, konferencji i szkoleń;
 3. publiczne wyrażanie i prezentowanie stanowiska odnoszącego się do spraw gospodarczych dotyczących miasta;
 4. doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne;
 5. wspieranie i inicjowanie inicjatyw gospodarczych.
OGŁOSZENIE
o wydłużeniu terminu naboru kandydatów na członków Łowickiej Rady Biznesu


Informuję, iż wydłużam termin naboru kandydatów do Łowickiej Rady Biznesu regulowanej Zarządzeniem nr 343/2023 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 24 października 2023 r. sprawie ustalenia zasad powoływania Łowickiej Rady Biznesu oraz regulaminu jej działania, co do której nabór został ogłoszony dnia 24 października 2023 r., do dnia 16 listopada 2023 r.

Burmistrz Miasta Łowicza
(-) Krzysztof Jan Kaliński


OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków Łowickiej Rady Biznesu
I. Informacje ogólne:
 1. Na podstawie Zarządzenia nr 343/2023 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 24 października 2023 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania Łowickiej Rady Biznesu oraz regulaminu jej działania, Burmistrz Miasta Łowicza zaprasza do zgłaszania kandydatów do Łowickiej Rady Biznesu.
 2. Łowicka Rada Biznesu jest powoływana przez Burmistrza Miasta Łowicza w drodze odrębnego zarządzenia, jako organ o charakterze doradczo-opiniodawczym w zakresie polityki rozwoju gospodarczego Miasta Łowicza.
 3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i za udział w posiedzeniach nie przysługuje im wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki.
II. Zasady powoływania członków Rady:
 1. Rada powoływana jest na okres 3 lat, a jej skład stanowi od 11 do 15 osób.
 2. O powołaniu na członka Rady decyduje kolejność zgłoszeń i dostępność miejsc w składzie Rady.
 3. Funkcję członka Rady można pełnić maksymalnie przez dwie kadencje.
 4. Zgłoszenie kandydata odbywa się poprzez złożenie wypełnionego druku formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, a także klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dla osoby fizycznej kandydującej do Rady.
 5. Każdemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą na terenie miasta Łowicza przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata.
 6. Burmistrz Miasta Łowicza powołuje członków Rady spośród zgłoszonych kandydatów.
III. Składanie dokumentów:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata należy złożyć w kopercie, oznaczonej - „Nabór kandydatów do Łowickiej Rady Biznesu” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.

IV. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie - od dnia 26 października do 9 listopada 2023 r.

Burmistrz Miasta Łowicza
(-) Krzysztof Jan Kaliński
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2023-10-27 08:41:44)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-12-07 09:38:29)
Liczba odwiedzin: 34
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij