Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Heleny, Wiesława
Dzisiaj jest: 22 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Łowicka Rada Sportu


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Zgodnie z Zarządzeniem nr 332/2023 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 6 października 2023 r. sprawie ustalenia zasad powoływania Łowickiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania, Burmistrz Miasta Łowicza ogłosił nabór kandydatów do Łowickiej Rady Sportu.

Łowicka Rada Sportu podejmuje wszelkie działania kierując się dobrem mieszkańców i interesem całego łowickiego środowiska sportowego. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i za udział w posiedzeniach nie przysługuje im wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki.

Członkiem Łowickiej Rady Sportu mogą zostać osoby na co dzień zajmujący się sportem, rekreacją i kulturą fizyczną: instruktorzy, trenerzy, prezesi i animatorzy klubów sportowych działających na terenie miasta Łowicza.

Rada powoływana jest na okres 3 lat, a jej skład stanowi od 11 do 15 osób.

Do zadań Rady należy opiniowanie w szczególności:
 1. strategii rozwoju Miasta Łowicza w zakresie kultury fizycznej;
 2. programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
 3. projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu;
 4. realizacji międzyszkolnych programów sportowych;
 5. wspierania procesów treningowych, w tym systemu finansowania i nagradzania za wysokie osiągnięcia sportowe;
 6. organizacji wydarzeń sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest lub będzie Miasto Łowicz
 7. diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspokajania
 8. współtworzenie długofalowych i krótkofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gmin Miasta Łowicza
 9. współpraca ze szkołami, organizacjami i instytucjami w zakresie kultury fizycznej i sportu.
OGŁOSZENIE
o wydłużeniu terminu naboru kandydatów na członków Łowickiej Rady Sportu


Informuję, iż wydłużam termin naboru kandydatów do Łowickiej Rady Sportu regulowanej Zarządzeniem nr 332/2023 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 6 października 2023 r. sprawie ustalenia zasad powoływania Łowickiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania, do dnia 14 listopada 2023 r, co do której nabór został Ogłoszony dnia 24 października 2024 r.

Burmistrz Miasta Łowicza
(-) Krzysztof Jan Kaliński


OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków Łowickiej Rady Sportu


I. Informacje ogólne:
 1. Na podstawie Zarządzenia nr 332/2023 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania Łowickiej Rady Sportu oraz regulaminu jej działania, Burmistrz Miasta Łowicza zaprasza do zgłaszania kandydatów do Łowickiej Rady Sportu.
 2. Łowicka Rada Sportu jest powoływana przez Burmistrza Miasta Łowicza w drodze odrębnego zarządzenia, jako organ o charakterze doradczo-opiniodawczym w zakresie kultury fizycznej i sportu w Mieście Łowiczu.
 3. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie i za udział w posiedzeniach nie przysługuje im wynagrodzenie ani rekompensata za utracone zarobki.
II. Zasady powoływania członków Rady:
 1. Rada powoływana jest na okres 3 lat, a jej skład stanowi od 11 do 15 osób.
 2. O powołaniu na członka Rady decyduje kolejność zgłoszeń i dostępność miejsc w składzie Rady.
 3. Funkcję członka Rady można pełnić maksymalnie przez dwie kadencje.
 4. Zgłoszenie kandydata odbywa się poprzez złożenie wypełnionego druku formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, a także klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dla osoby fizycznej kandydującej do Rady.
 5. Każdej organizacji i instytucji realizującej zadania z zakresu kultury fizycznej na terenie miasta Łowicza przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata.
 6. Burmistrz Miasta Łowicza powołuje członków Rady spośród zgłoszonych kandydatów.
III. Składanie dokumentów:
Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata należy złożyć w kopercie, oznaczonej - „Nabór kandydatów do Łowickiej Rady Sportu” w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Łowiczu, Pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz.

IV. Termin składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w terminie - od dnia 24 października do 7 listopada 2023 r.

Burmistrz Miasta Łowicza
(-) Krzysztof Jan Kaliński
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2023-10-24 14:24:18)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2023-11-07 10:57:19)
Liczba odwiedzin: 29
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij