Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Eryka, Aleksandry
Dzisiaj jest: 18 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Archiwum (II kadencja 20011-2014)


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
W roku 2007 z inicjatywy Burmistrza Miasta Łowicza powstała Społeczna Rada Sportu. Zadanie, jakie postawiono ówcześnie przed członkami Rady to przede wszystkim integracja środowiska sportowego z terenu miasta Łowicza, opiniowanie kierunków i programów rozwojowych dotyczących kultury fizycznej oraz opracowanie zasad podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz stypendiów i nagród sportowych.

Burmistrz Miasta Łowicza Zarządzeniem nr 9/2011 z dnia 14 stycznia 2011 roku powołał na II kadencję na lata 2011-2014, Radę Sportu Miasta Łowicza. Powołana grupa, pełnić będzie funkcję opiniodawczo doradczą i inicjującą dla burmistrza w zakresie konsultowania spraw dotyczących kultury fizycznej i sportu w mieście. Powołanie Rady Sportu Miasta Łowicza jest kolejnym krokiem we współpracy władz miasta z klubami sportowymi.

Do kompetencji Rady Sportu należy w szczególności:
 1. opiniowanie:
  • strategii rozwoju Miasta Łowicza w zakresie kultury fizycznej;
  • projektu budżetu Miasta Łowicza w części dotyczącej kultury fizycznej;
  • programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
  • projektów uchwał, dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu.
 2. diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspakajania,
 3. współtworzenie długofalowych i krótkofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miasta Łowicza.
 4. udział w współtworzeniu Miejskiego Kalendarza Imprez Sportowych Gminy Miasta Łowicza,
 5. współpraca ze szkołami, organizacjami i instytucjami w zakresie kultury fizycznej i sportu.
 6. współpraca merytoryczna z Komisją Społeczną Rady Miejskiej w Łowiczu.
Społeczna Rada Sportu nadal wspierać będzie zamierzenia i plany burmistrza, poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów sportowych.

Do prac w Radzie zaproszono osoby, które cieszą się dużym zaufaniem i autorytetem w środowisku lokalnym, reprezentujące stowarzyszenia i instytucje zajmujące się sportem. Wieloletnie i bogate doświadczenie oraz znajomość tematu przyczyni się do tego, że członkowie Rady doradzać będą w kwestiach związanych z inicjatywami na rzecz rozwoju sportu i infrastruktury sportowej w mieście. Swoje funkcje sprawują społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje im wynagrodzenie ani też rekompensata za utracone zarobki.

Członkostwo:

Członkiem Społecznej Rady Sportu mogą zostać osoby na co dzień zajmujący się sportem, rekreacją i kulturą fizyczną: instruktorzy, trenerzy, prezesi i animatorzy klubów sportowych działających na terenie miasta Łowicza zgłoszonych przez Burmistrza Miasta Łowicza i organizacje sportowe. Aby przystąpić do Społecznej Rady Sportu należy wypełnić wniosek, który zamieszczamy do pobrania poniżej.

Społeczną Radę Sportu przy Burmistrzu Miasta Łowicza, tworzy obecnie 27 osób.
 • Zbigniew Kuczyński - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Zbigniew Mitek - Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”
 • Paweł Doliński - Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”
 • Zbigniew Łaziński - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
 • Jarosław Woźniak - Powiatowy Szkolny Związek Sportowy
 • Paweł Trębski - Akademicki Związek Sportowy MWSH-P
 • Daniel Bogusz - Akademicki Związek Sportowy MWSH-P
 • Piotr Sumiński - Łowicki Klub Karate-Do Tsunami
 • Adam Heince - Łowicki Klub Karate-Do Tsunami
 • Iwona Grzegory-Gajda - Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”
 • Jarosław Walczak - Klub Sportowy „Pelikan”
 • Kamil Górski - Klub Sportowy „Pelikan”
 • Dominik Cipiński - Łowicka Akademia Sportu
 • Wioletta Puszcz - Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”
 • Sławomir Karmelita - Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”
 • Mariusz Kwiatkowski - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
 • Waldemar Kret - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
 • Robert Kucharek - Klub Sportowy „Księżak”
 • Krzysztof Haczykowski - Klub Sportowy „Księżak”
 • Marian Dymek - Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Jerzy Wojda - Delegat Burmistrza Miasta Łowicza
 • Władysław Kordialik - Delegat Burmistrza Miasta Łowicza
 • Krzysztof Buczyński - Łowicki Kluba Taekowon-Do
 • Leszek Plichta - Radny Rady Miejskiej w Łowiczu
 • Ryszard Szmajdziński - Radny Rady Miejskiej w Łowiczu
 • Grzegorz Durka - Radny Rady Miejskiej w Łowiczu
 • Tomasz Charążka - Radny Rady Miejskiej w Łowiczu
Na pierwszym posiedzeniu, Burmistrz Miasta Łowicza wyznaczył Przewodniczącego Rady Sportu w osobie Zbigniewa Kuczyńskiego – Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu, zaś członkowie spośród obecnych wybrali Zastępcę Przewodniczącego – Panią Iwonę Grzegory – Gajda – trenera Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Zryw” w Łowiczu oraz Sekretarza – Pana Roberta Kucharka z Klubu Sportowego „Księżak” w Łowiczu.

Posiedzenia:

Posiedzenia Społecznej Rady Sportu, odbywają się w sali obrad Rady Miejskiej w Łowiczu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu raz w miesiącu. Termin spotkania ustalany jest bezpośrednio na posiedzeniu lub przez przewodniczącego.

Kontakt:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2017-09-26 17:12:20)
Liczba odwiedzin: 784
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij