Oficjalny portal miejski Łowicz.eu

Imieniny: Eryka, Aleksandry
Dzisiaj jest: 18 maja 2024

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do: RSS
Kontakt
Przejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Wyszukiwarka


Menu główne


Archiwum Społecznej Rady Sportu


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
W roku 2007 z inicjatywy Burmistrza Miasta Łowicza powstała Społeczna Rada Sportu. Zadanie, jakie postawiono ówcześnie przed członkami Rady to przede wszystkim integracja środowiska sportowego z terenu miasta Łowicza, opiniowanie kierunków i programów rozwojowych dotyczących kultury fizycznej oraz opracowanie zasad podziału środków przeznaczonych na dofinansowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej oraz stypendiów i nagród sportowych.

Burmistrz Miasta Łowicza Zarządzeniem nr 9/2017 z dnia 9 stycznia 2017 roku powołał na III kadencję na lata 2017-2020 Radę Sportu. Powołana grupa, pełniła funkcję opiniodawczo doradczą i inicjującą dla burmistrza w zakresie konsultowania spraw dotyczących kultury fizycznej i sportu w mieście. Powołanie Rady Sportu Miasta Łowicza jest kolejnym krokiem we współpracy władz miasta z klubami sportowymi.

Do kompetencji Rady Sportu należy w szczególności:
 1. Opiniowanie:
  • o strategii rozwoju Miasta Łowicza w zakresie kultury fizycznej;
  • o programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
  • o projektów uchwał, dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu;
 2. diagnozowanie potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu ich zaspakajania,
 3. współtworzenie długofalowych i krótkofalowych programów upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miasta Łowicza,
 4. udział w współtworzeniu Miejskiego Kalendarza Imprez Sportowych Gminy Miasta Łowicza,
 5. współpraca ze szkołami, organizacjami i instytucjami w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Społeczna Rada Sportu wspiera zamierzenia i plany burmistrza, poprzez wiedzę, doświadczenie oraz znajomość problemów sportowych.

Do prac w Radzie zaproszono osoby, które cieszą się dużym zaufaniem i autorytetem w środowisku lokalnym, reprezentujące stowarzyszenia i instytucje zajmujące się sportem. Wieloletnie i bogate doświadczenie oraz znajomość tematu przyczyni się do tego, że członkowie Rady doradzać będą w kwestiach związanych z inicjatywami na rzecz rozwoju sportu i infrastruktury sportowej w mieście. Swoje funkcje sprawują społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje im wynagrodzenie ani też rekompensata za utracone zarobki.

Członkostwo:
Członkiem Społecznej Rady Sportu mogą zostać osoby na co dzień zajmujący się sportem, rekreacją i kulturą fizyczną: instruktorzy, trenerzy, prezesi i animatorzy klubów sportowych działających na terenie miasta Łowicza zgłoszonych przez Burmistrza Miasta Łowicza i organizacje sportowe. Aby przystąpić do Społecznej Rady Sportu należy wypełnić wniosek, który zamieszczamy do pobrania poniżej.

Społeczną Radę Sportu III kadencji na lata 2017-2020 przy Burmistrzu Miasta Łowicza, tworzyło 25 osób.
 1. Zbigniew Kuczyński - Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji
 2. Zbigniew Mitek - Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”
 3. Zbigniew Łaziński - Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”
 4. Dawid Sut – Uczniowski Klub Sportowy „Soccer Kids”
 5. Dominik Czeczko – MUKS „Pelikan”
 6. Kamil Górski – MUKS „Pelikan”
 7. Zbigniew Czerbniak – Klub Sportowy „Pelikan”
 8. Grzegorz Wojciechowski – Klub Sportowy „Pelikan”
 9. Jacek Kurman – Starzyńskiego Biega
 10. Jarosław Krzyżanowski – Starzyńskiego Biega
 11. Iwona Grzegory-Gajda - Międzyszkolny Klub Sportowy „Zryw”
 12. Konrad Ścibor – Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska”
 13. Małgorzata Ścibor - Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska”
 14. Wioletta Puszcz – Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”
 15. Zbigniew Gronczewski - Uczniowski Klub Sportowy „Korabka”
 16. Mariusz Kwiatkowski - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
 17. Waldemar Kret - Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”
 18. Dominik Kuś – Pijarski Klub Sportowy
 19. Bożena Mostowska – Pijarski Klub Sportowy
 20. Kamil Sobol – Łowicka Akademia Sportu
 21. Piotr Kowalski – Łowicka Akademia Sportu
 22. Krzysztof Buczyński - Łowicki Kluba Taekowon-Do
 23. Patryk Brzozowski - Łowicki Kluba Taekowon-Do
 24. Krzysztof Olko – Radny Rady Miejskiej w Łowiczu
 25. Grzegorz Durka – Radny Rady Miejskiej w Łowiczu
Na pierwszym posiedzeniu, Burmistrz Miasta Łowicza wyznaczył Przewodniczącego Rady Sportu w osobie Kamila Sobola – Prezesa Łowickiej Akademii Sportu w Łowiczu, zaś członkowie spośród obecnych wybrali Zastępcę Przewodniczącego – Pana Kamila Górskiego – Prezesa Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Pelikan” w Łowiczu oraz Sekretarza – Pana Zbigniewa Kuczyńskiego Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu.

Posiedzenia:
Posiedzenia Społecznej Rady Sportu odbywają się w sali obrad Rady Miejskiej w Łowiczu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łowiczu raz w miesiącu. Termin spotkania ustalany jest bezpośrednio na posiedzeniu lub przez przewodniczącego.

Kontakt:
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): UM Łowicz (2011-03-03 14:41:51)
Informację zmodyfikował(a): UM Łowicz (2021-04-19 10:53:19)
Liczba odwiedzin: 1447
Do góry


Przejdź do: Konta bankowePrzejdź do: Patronaty burmistrzaPrzejdź do: Sprzedaż nieruchomościPrzejdź do: Zagospodarowanie przestrzenne
Przejdź do: Projekty unijnePrzejdź do: Budżet miasta ŁowiczPrzejdź do: Konsultacje NGOPrzejdź do: Harmonogram odbioru odpadów

Stopka

design by fast4net

Zamknij